Doktor Honoris Causa KUL Giovanni Reale


Wyciąg z protokołu nr 589 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 1 grudnia 2000 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Giovanniemu Reale
.
 

Senat Akademicki KUL, na wniosek Rady Wydziału Filozofii z dnia 30 XI 2000 r., w głosowaniu tajnym, jednogłośnie nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. Giovanniemu Realemu z Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie w uznaniu jego osiągnięć naukowych w dziedzinie historii filozofii starożytnej. Olbrzymi dorobek naukowy prof. G. Realego odznacza się rzetelnością metodologiczną, wnikliwością analiz, oryginalnością interpretacji, zadziwiającą szerokością spojrzenia ujęć syntetycznych. Prof. G. Reale dokonał przede wszystkim gruntownej analizy filozofii pierwszej Arystotelesa oraz ukazał nową interpretację myśli Platona, rekonstruując niepisaną tradycję platońską na podstawie przekazów uczniów tegoż filozofa i ich następców.

 

Życiorys prof. Giovanniego Reale


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona