Doktor Honoris Causa KUL Helmut Kohl


Wyciąg z protokołu nr 471 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 30 października 1989 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL dr. Helmutowi Kohlowi
.
 

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 26 października 1989 r. Senat podjął w głosowaniu tajnym uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Dr Helmutowi Kohlowi, Kanclerzowi Republiki Federalnej Niemiec, za wkład w rozwój nauki o polityce, kierowanie się inspiracją chrześcijańską w działalności politycznej, dążenie do pojednania narodów szczególnie między Polską a Republiką Federalną Niemiec oraz za wkład w budowę Zjednoczonej Europy.

 

Życiorys dr. Helmuta Kohla


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona