Doktor Honoris Causa KUL Henryk Słaby


Wyciąg z protokołu nr 481 z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 24 października 1990 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Henrykowi Słabemu
.
 

Na wniosek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Senat w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjął uchwałę o nadaniu Panu Henrykowi Słabemu tytułu doktora honoris causa w uznaniu jego zasług w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi nauki.

 

Życiorys Henryka Słabego


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona