Doktor Honoris Causa KUL Ihor Šewčenko


Uchwała Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Ihorowi Šewčenko
.
 

Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 20 stycznia 2005 r. nadaje tytuł doktora honoriss causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Profesorowi Ihorowi Šewčenko. Poprzez nadanie tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski pragnie wyrazić uznanie dla praacy naukowej Profesora Ihora Šewčenki, która swym zakresem obejmuje szeroko pojętą bizantynistykę, a więc filologię średniogrecką i starocerkiewnosłowiańską, historię sztuki bizantyjskiej i historię Kościoła Wschodniego.

 

Życiorys prof. Ihora Šewčenko

Laudacja (pdf)

Przemówienie Doktora Honoris CausaWSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona