Doktor Honoris Causa KUL Jan Parandowski


Wyciąg z protokołu nr 332 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 18 czerwca 1975 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Janowi Parandowskiemu
.
 

Senat zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 23 kwietnia 1975 r. o nadaniu Janowi Parandowskiemu stopnia doktora honoris causa za zasługo na polu literatury i nauki.

 

Życiorys Jana Parandowskiego


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona