Uchwała Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 10 stycznia 1983 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Janowi Pawłowi II
.

Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zatwierdzając uchwały poszczególnych Wydziałów, podjął jednomyślnie decyzję o nadaniu Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, wieloletniemu profesorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tytułu doktora honoris causa w zakresie nauk reprezentowanych przez Uniwersytet, pokornie Go równocześnie prosząc o przyjęcie tej najwyższej, jaką Uczelnia dysponuje godności.

 

Więcej

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2011, godz. 11:34 - Liliana Kycia