Uchwała Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z 18 marca 2005 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Januszowi Sławińskiemu.


Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na wniosek rady Wydziału Nauk Humanistycznych, nadaje tytuł doktora honoris causa profesorowi Januszowi Andrzejowi Sławińskiemu, wyrażając uznanie dla ogromu osiągnięć Profesora, wielkiego erudyty i humanisty, najwybitniejszego teoretyka literatury w Polsce, twórcy szkoły badań literacko - historycznych, krytycznych i teoretycznych, inspiratora i protektora najzdolniejszych filologów, doskonałego organizatora badań polonistycznych, człowieka o wielkim autorytecie naukowym i wielkiej uczciwości.

 

Życiorys prof. Janusza Sławińskiego

Akademicka Kronika Filmowa (1)


Akademicka Kronika Filmowa (2)

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2014, godz. 08:37 - Liliana Kycia