Wyciąg z protokołu nr 399 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 1 września 1982 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Josefowi de Smet.


Senat Akademicki zatwierdził jednogłośnie uchwałę Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 30 czerwca 1982 r. o przyznaniu doktoratu honoris causa prof. Józefowi de Smet z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (...), dając tym wyraz zarówno swego uznania dla zasług (...) w zakresie historii europejskiego średniowiecza i rozwoju polsko - belgijskie współpracy naukowej, jak i wdzięczności za organizowaną (...) od 25 lat pomoc dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Życiorys prof. Josefa de Smet

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2011, godz. 14:16 - Liliana Kycia