Doktor Honoris Causa KUL Józef Kardynał Glemp


Wyciąg z protokołu nr 430 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 26 czerwca 1985 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Józefowi Kardynałowi Glempowi.


Senat jednomyślnie zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Teologicznego z dnia 28 maja 1985 r. o nadaniu doktoratu honoris causa JEm Ks. Józefowi Kardynałowi Glempowi, Prymasowi Polski, w uznaniu Jego wierności duchowi prawdy w całokształcie aktywności duszpasterskiej jako Prymasa i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w gorącym umiłowaniu Kościoła i Ojczyzny.

 

Życiorys Józefa Kardynała Glempa


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona