Doktor Honoris Causa KUL Józef Kozielecki


Uchwała Senatu Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dn. 31 maja 2007 r. w sprawie nadania tutułu doktora honoris causa KUL prof. dr. hab. Józefowi Kozieleckiemu.


Na podstawie art. 16 i art. 62 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 10 ust. 2 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych, nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II profesorowi doktorowi habilitowanemu Józefowi Kozieleckiemu.

Nadaniem tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności Profesora Józefa Kozieleckiego, który w naturalny sposób łączy aktywność naukową i dydaktyczną oraz wysokie wymagania zawodowe, stawiane zarówno sobie, jak i współpracownikom, z ogromnym szacunkiem dla każdego człowieka. Dorobek Pana Profesora z zakresu psychologii cechuje się różnorodnością formy z jednoczesnym perfekcjonizmem treści.

 

Życiorys prof. Józefa Kozieleckiego

Akademicka Kronika Filmowa


Galeria zdjęć


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona