Doktor Honoris Causa KUL Karl Dedecius


Wyciąg z protokołu 440 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 11 listopada 1986 r. w sprawie  nadania tytułu doktora honoris causa KUL Karlowi Dedeciusowi
.
 

Senat w tajnym głosowaniu jednogłośnie zatwierdził wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL z dnia 1 października 1986 r. o nadanie doktoratu honoris causa Karlowi Dedeciusowi, wybitnemu tłumaczowi literatury polskiej na język niemiecki, ambasadorowi literatury nie tylko w Niemczech, ale na całym obszarze niemieckojęzycznym.

 

Życiorys Karla Dedeciusa


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona