Doktor Honoris Causa KUL Kiko Argüello

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 21 września 2012 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL panu Kiko Argüello

 

Na podstawie art. 16 i art. 62 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 Statutu KUL, Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Teologii, nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II panu Kiko Argüello.

 

Przyznając ten tytuł Katolicki Uniwersytet Lubelski, wsłuchujący się w nauczanie bł. Jana Pawła II, pragnie podkreślić oryginalny wkład pana Kiko Argüello w odnowę Kościoła po Soborze Watykańskim II poprzez prowadzenie oddalonych chrześcijan do biblijnych i liturgicznych źródeł wiary. Kiko Argüello, wraz z Carmen Hernandez, zainicjował niezwykle cenną dla współczesnego świata pochrzcielną formację duchową, zwaną powszechnie Drogą neokatechumenalną, która, jako forma wtajemniczenia chrześcijańskiego, prowadzi na całym świecie działalność ewangelizacyjną, staje w obronie wartości życia ludzkiego, godności osoby ludzkiej oraz chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny.


Tym tytułem KUL chce wyrazić szacunek dla Kiko Argüello za jego wkład w dzieło nowej ewangelizacji, misje ad-gentes, nową estetykę sakralną (malarstwo, architektura, muzyka), a także w zbliżenie chrześcijaństwa i judaizmu.

 

 

Książka "Kiko Argüello. Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

 

Akademicka Kronika Filmowa

 

Akademicka Kronika Filmowa - przemówienie Kiko Argüello

 

Galeria zdjęć

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona