Wyciąg z protokołu nr 126 z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 8 listopada 1951 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL ks. inf. dr. Franciszkowi Sawickiemu
.
 

Na wniosek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Senat uchwalił nadać doktorat honoris causa ks. prof. Franciszkowi Sawickiemu w zakresie filozofii, w uznaniu zasług naukowych na polu filozofii chrześcijańskiej.

 

Życiorys ks. inf. dr. Franciszka Sawickiego

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2011, godz. 14:09 - Liliana Kycia