Doktor Honoris Causa KUL ks. Lothar Roos


Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL ks. prof. dr hab. Lotharowi Roosowi (697/IV/4).


Na podstawie art. 16 i art. 62 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych, nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr. hab. Lotharowi Roosowi.
Poprzez nadanie tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności ks. prof. dr. hab. Lothara Roosa, który nieustannie podkreśla konieczność uznawania trwałych wartości religijnych i moralnych we współczesnych społeczeństwach oraz niewystarczalność dyskursu publicznego bez Boga jako ostatecznego fundamentu życia społecznego. Ks. Roos w sposób bezkompromisowy broni ludzkiego życia, ciągle od nowa szukając argumentów na rzecz nienaruszalności tej podstawowej wartości.
Ks. prof. dr hab. Lothar Roos dążąc do prawdy naukowej nigdy nie zwątpił w znaczenie katolickiej nauki społecznej i jej rolę we współczesnym świecie, przekonująco podkreślając jej aktualność i wpływ na życie społeczne.

Książka "Ksiądz Profesor Lothar Roos. Profesor Eduard Gaugler" (pdf)

Akademicka Kronika Filmowa

Galeria zdjęć


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona