Wyciąg z protokółu posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 28 czerwca 1958 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL ks. Palémonowi Glorieux
.
 

Na jednomyślny wniosek Rady Wydziału Filozoficznego Senat Akademicki uchwalił przez aklamację nadanie stopnia doktora honoris causa z zakresu filozofii ks. Palémonowi Glorieux, Rektorowi Uniwersytetu w Lille.

Życiorys ks. Palémona Glorieux

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2010, godz. 11:19 - Liliana Kycia