Doktor Honoris Causa KUL ks. Palémon Glorieux


Wyciąg z protokółu posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 28 czerwca 1958 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL ks. Palémonowi Glorieux
.
 

Na jednomyślny wniosek Rady Wydziału Filozoficznego Senat Akademicki uchwalił przez aklamację nadanie stopnia doktora honoris causa z zakresu filozofii ks. Palémonowi Glorieux, Rektorowi Uniwersytetu w Lille.

Życiorys ks. Palémona Glorieux


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona