Doktor Honoris Causa KUL Paul Josef Kardynał Cordes


Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL JEm. Kardynałowi Paulowi Josefowi Cordesowi.


Na podstawie art. 16 i art. 62 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Teologii, nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II JEm. Kardynałowi Paulowi Josefowi Cordesowi.
Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania dla JEm. Kardynała Paula Josefa Cordesa, za ogromny wkład w promowanie charyzmatów osób świeckich w Kościele oraz nowych ruchów i wspólnot przyczyniających się do ożywienia i odnowy życia chrześcijańskiego. Przyznanie najwyższego wyróżnienia Uniwersytetu jest również motywowane bogatym dorobkiem myśli teologicznej Kardynała Cordesa, skoncentrowanej wokół zagadnienia caritas, która w jego przekonaniu należy do istoty posłannictwa Kościoła a przy zachowaniu specyficznie chrześcijańskiej inspiracji duchowej staje się znakiem rozpoznawczym Kościoła w pluralistycznym świecie.


Książka "Paul Josef Kardynał Cordes" (pdf)

Akademicka Kronika Filmowa

Galeria zdjęć


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona