Doktor Honoris Causa KUL Paul Mikat


Wyciąg z protokołu nr 468 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 27 czerwca 1989 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. dr. Paulowi Mikatowi
.
 

Senat jednogłośnie zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Prawa Kanonicznego i Prawa Świeckiego o nadaniu doktoratu honoris causa Prof. Dr. Paulowi Mikatowi w dowód uznania dla jego wybitnego dorobku naukowego i zasług dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Życiorys prof. dr. Paula Mikata


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona