Doktor Honoris Causa KUL Péter Kardynał Erdő


Uchwała Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 14 października 2005 r.
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL JE Péterowi Kardynałowi Erdő.

 

Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na wniosek Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z dnia 23 lutego 2005 r. nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JE Péterowi Kardynałowi Erdő.
Przez nadanie tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności Księdza Kardynała, który jako wybitny znawca prawa kanonicznego podejmuje prace z zakresu historii źródeł i literatury prawa kanonicznego, prawa małżeńskiego, prawa sakramentów świętych, problemów relacji między obrządkami jak również prawa konkordatowego. W swojej pracy i działalności zawsze zwraca szczególna uwagę na znaczenie Ewangelii i wartości chrześcijańskich w budowaniu Europy i świata.
Jego Eminencja Péter Kardynał Erdő to człowiek wielkiego umysłu i niezwykłej skromności.


Laudacja (pdf)

Przemówienie Kardynała (pdf)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona