Doktor honoris causa KUL prof. Alina Nowicka-Jeżowa

prof. JeżowaZaszczytem dla społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest zaproszenie Pani do grona doktorów honoris causa naszej Uczelni. Wdzięczni, że zechciała Pani przyjąć tę najwyższą godność uniwersytecką, z radością i dumą witamy w wielkiej rodzinie naszej Alma Mater. Radość nasza jest tym większa, że w związku z dzisiejszą uroczystością nie po raz pierwszy KUL pojawia się w niezwykle bogatej biografii zawodowej Pani Profesor. Była bowiem Pani naszym profesorem, kierownikiem Katedry Literatury Staropolskiej i Porównawczej, wygłaszała tu gościnne wykłady, współpracowała i nadal współpracuje z pracownikami naszego Uniwersytetu w realizacji projektów badawczych. Duma nasza jest tym większa, że zaszczytnym tytułem doktora honoris causa Uczelnia nasza może uhonorować wybitną uczoną, cieszącą się powszechnym autorytetem w zakresie historii literatury dawnej, angażującą się z oddaniem w życie naukowe, aranżującą i realizującą liczne i wielkich rozmiarów projekty badawcze. Imponująca erudycja, doskonały warsztat naukowca oraz potężny dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny Pani Profesor budzą najwyższy podziw i zasługują na ogromny szacunek.

 

(Słowo Rektora KUL prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego

z okazji uroczystości doktoratu honoris causa prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej)

 

 

prof. jeżowa

Uchwała Senatu  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL 

prof. dr hab. Alinie Nowickiej-Jeżowej  (767/IV/1)

 

 


Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie art.16 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 Statutu KUL, na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych, nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. dr hab. Alinie Nowickiej‑Jeżowej.

 

Przyznając ten tytuł, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności naukowej prof. dr hab. Aliny Nowickiej‑Jeżowej, uczonej, która w swej pracy najwyższe standardy naukowe łączy harmonijnie z wrażliwością na wartości chrześcijańskie i humanistyczne, dla jej wybitnych osiągnięć w badaniach nad dawną literaturą polską oraz jej miejscem w Europie, a także dla szczególnych zasług Pani Profesor w wielkodusznym inspirowaniu i kształceniu kolejnych pokoleń badaczy.

 

 

 
 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona