Doktor honoris causa KUL prof. John Raven

Prof. John Raven – profesor psychologii z Wielkiej Brytanii; B.Sc. (Psychology) uzyskał w Uniwersytecie Aberdeen w 1959; następnie w 1960 tytuł Dip. Soc. Psychol. w London School of Economics; stopień naukowy Ph.D. uzyskał w Trinity College w Dublinie w 1982. Zasługą i wkładem prof. Johna Ravena do psychologii jako nauki jest konstrukcja, walidacja, standaryzacja oraz normalizacja w skali światowej testów psychologicznej diagnostyki inteligencji. Testy te znalazły szerokie zastosowanie w badaniach nad myśleniem systemowym dzieci, młodzieży i dorosłych na całym świecie. Okazały się m.in. przydatne w profilaktyce wypadków drogowych. Stworzył on również koncepcję nowych sił społecznych i psychologicznych, takich jak czynniki poznawcze, społeczne, uczenie się oraz potencjalność zawarta w edukacji, które mogą się istotnie przyczynić do rozwoju społeczności zrównoważonych. Koncepcja ta, nawiązując do idei bogactwa narodów Adama Smith’a, wskazuje na możliwości wynikające z systemowego powiązania kompetencji człowieka z jego systemem wartości oraz celami zorientowanymi bardziej prospołecznie na rozwój dobra wspólnego. Przez wiele lat współpracował w zakresie naukowym i dydaktycznym z Wydziałem Nauk Społecznych KUL.

 

Fotorelacja

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona