Doktor Honoris Causa KUL prof. Marian Kucała

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. dr hab. Marianowi Kucale

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 19 października 2011 r., nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. dr. hab. Marianowi Kucale, wybitnemu językoznawcy polskiemu.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, honorując Pana Profesora swoim najbardziej zaszczytnym tytułem, wyraża szacunek i uznanie dla wielkich osiągnięć naukowo-dydaktyczno-organizacyjnych Znakomitego Uczonego, który poprzez swoje niestrudzone wieloletnie studia nad językiem polskim w jego historycznym, regionalnym, społecznym oraz funkcjonalnym zróżnicowaniu i bogactwie utrwala nasze narodowe dziedzictwo kulturowe.

 

 

Książka "Profesor Marian Kucała. Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

 

Akademicka Kronika Filmowa

 

Galeria zdjęć


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona