Doktor Honoris Causa KUL prof. Reinhard Zimmermann

Wręczenie tytułu doktora honoris causa prof. Zimmermanowi- To dla mnie wielki zaszczyt i wielka przyjemność odebrać tytuł doktora honoris causa KUL. Cieszę się ze zbudowania w ten sposób związku z krajem o wspaniałej tradycji, dla którego zawsze charakterystyczne było dążenie do sprawiedliwości – mówił wybitny uczony prof. Reinhard Zimmermann podczas uroczystości nadania najwyższej godności uniwersyteckiej 22 czerwca 2021 r. W swojej historii katolicki uniwersytet przyznał ten zaszczytny tytuł ponad stu ważnym osobistościom, m.in. Janowi Pawłowi II, Czesławowi Miłoszowi  i Władysławowi Tatarkiewiczowi. Uroczystość, ze względu na pandemię, odbyła się w trybie hybrydowym.

 

Rektor KUL ks. prof. Mirosław  Kalinowski przypomniał, że uniwersytet przyznaje Wręczenie tytułu doktora honoris causa prof. Zimmermanowitytuł doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym w zakresie nauki, kultury i religii, a jednocześnie odznaczającym się nieskazitelną postawą moralną. Dziś do ich grona dołączył prof. Reinhard Zimmermann, wybitny znawca prawa rzymskiego, historii prawa, prawa prywatnego i europejskiego. Uniwersytet przyznał to wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie prawa, odkrywanie i popularyzowanie źródeł europejskiej tożsamości prawnej. – KUL z ogromną radością i dumą wyróżnia znakomitego prawnika, którego znaczący wkład w rozwój nauki doceniły także inne europejskie uczelnie, honorując prof. Zimmermanna tytułem doktora honoris causa – dodał.

 

Wręczenie tytułu doktora honoris causa prof. Zimmermanowi– Prof. Reinhard Zimmermann nie tylko zmienił formę badań nad prawem rzymskim i jego recepcją, ale wiele energii włożył także w poszukiwania źródeł naszej kulturowej tożsamości – powiedział w laudacji kierownik Katedry Prawa Rzymskiego dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL. W swych pracach daje wyraz przekonaniu, że europejską kulturę prawną stworzyli nie tylko prawnicy. Stąd odwołania do Arystotelesa, Platona, rzymskich poetów i retorów, ale także do Biblii oraz Ojców i Doktorów Kościoła. – Prace prof. Zimmermanna bez wątpienia można uznać za dzieła, które inspirują i wytyczają nowe szlaki myślenia. Jego przykład niezbicie dowodzi, że twórcze podejście do prawa rzymskiego, jego historii i tradycji, wciąż jest w stanie powodować przemiany w naszym postrzeganiu świata – wskazał.

 

Prof. Reinhard Zimmermann (ur. 1952) to niemiecki prawnik i nauczyciel akademicki, m.in. Uniwersytetu w Ratyzbonie i Kapsztadzie, autor wielu opiniotwórczych publikacji. Od roku 2002 dyrektor Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu, a od roku 2011 przewodniczący Studienstiftung des deutschen Volkes. Jego badania koncentrują się na prawie zobowiązań oraz prawie spadkowym, które poddaje analizie w  ujęciu historycznym oraz prawno-porównawczym. Najbardziej rozpoznawanym dziełem Reinharda Zimmermanna jest monografia „The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition” ukazująca szereg złożonych procesów, które wpłynęły na kształtowanie się współczesnych modeli stosunków zobowiązaniowych. Uwzględnił w niej nie tylko prawo rzymskie, ale również bogatą spuściznę średniowiecznej kanonistyki. Dzieło to zaliczono do grupy najbardziej znaczących prac z dziedziny prawa w XX wieku.

 

 

Wydawnictwo okolicznościowe


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona