Doktor Honoris Causa KUL Rabin Elio Toaff


Wyciąg z protokołu nr 587 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 28 września 2000 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Rabinowi Elio Toaffowi
.
 

Senat Akademicki, na wniosek Rady Wydziału Teologii z dnia 11 października 1999 r., w głosowaniu tajnym nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Rabinowi Rzymu Elio Toaffowi w uznaniu wielkich zasług w dziele wzajemnego zbliżenia Żydów i chrześcijan, a zwłaszcza dialogu pomiędzy Synagogą a Kościołem katolickim oraz promowania w tym duchu współpracy naukowej i kulturalnej.

 

Życiorys Rabina Elio Toaffa


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona