Doktor Honoris Causa KUL Romano Prodi


Wyciąg z protokołu nr 619 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 26 czerwca 2003 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Romanowi Prodiemu
.

Senat Akademicki, na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 10 kwietnia 2003 r., po zapoznaniu się z recenzją dorobku naukowego i oceną działalności politycznej prof. Romana Prodiego, opracowaną przez prof. dr hab. Edmunda Wnuka - Lipińskiego, w głosowaniu tajnym, większością głosów nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Profesorowi Romano Prodiemu, Przewodniczącemu Komisji Europejskiej.

Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania dla działalności naukowo - dydaktycznej w zakresie ekonomii, działalności społeczno - politycznej w strukturach państwowych we Włoszech oraz w Unii Europejskiej, za promocję wartości bliskich kulturze chrześcijańskiej, a także za życzliwość dla interesów Polski w procesie rozszerzania Unii Europejskiej.

 

Życiorys prof. Romano Prodiego

Laudacja (pdf)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona