Doktor Honoris Causa KUL Stanley Haidasz


Wyciąg z protokołu nr 481 z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL  w dniu 24 października 1990 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Stanley'owi Haidaszowi.


Na wniosek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Senat w głosowaniu tajnym podjął uchwałę o nadaniu Panu Stanleyowi Haidaszowi tytułu doktora honoris causa w uznaniu jego zasług w tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju nauki.

 

Życiorys Stanley'a Haidasza


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona