Doktor Honoris Causa KUL Stefan Stuligrosz


Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL  prof. Stefanowi Stuligroszowi
.

Na podstawie art. 16 i art. 62 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Teologii, nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. Stefanowi Stuligroszowi.
Profesor Stuligrosz kształcąc i wychowując kolejne pokolenia młodzieży, pogłębia w nich niestrudzenie wrażliwość na piękno sztuki muzycznej, szacunek dla drugiego człowieka i miłość do Boga. Przyznając to najwyższe wyróżnienie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności utalentowanego artysty, charyzmatycznego i wymagającego dyrygenta, wybitnego humanisty, trwającego niezmiennie przy swej największej pasji, jaką jest muzyka.Książka "Profesor Stefan Stuligrosz" (pdf)

Akademicka Kronika Filmowa (1)

Akademicka Kronika Filmowa (2)

Galeria zdjęć


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona