Doktor Honoris Causa KUL Tarcisio Kardynał Bertone


Uchwała Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL JE Tarcisio Kardynałowi Bertone
.

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z dnia 13 grudnia 2007 r., nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II JEm. Ks. Kardynałowi Tarcisio Bertone, Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej i Kamerlingowi Świętego Kościoła Rzymskiego.

Poprzez nadanie tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności JEm. Ks. Kardynała Tarcisio Bertone, który wniósł ogromny wkład w rozwój nauki prawa kanonicznego w czasie reformy kościelnego prawa publicznego, ukierunkowanej wskazaniami Soboru Watykańskiego II, dotyczącymi relacji pomiędzy Kościołem katolickim a wspólnotami politycznymi i międzynarodowymi.

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał przekazuje prawdy ewangeliczne w sposób jasny i zrozumiały dla współczesnego człowieka. W spotkaniach ze społecznościami różnych kultur i religii buduje mosty jedności i miłości między ludźmi. Żyjąc na co dzień radością płynącą z głębokiej zażyłości z Bogiem, jest otwarty na świat, ukazując młodym nadzieję i radosne chrześcijaństwo.Książka "Tarcisio Kardynał Bertone" (pdf)


Akademicka Kronika Filmowa


Galeria zdjęć


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona