Doktor Honoris Causa KUL Teresa Kostkiewiczowa

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. dr hab. Teresie Kostkiewiczowej (705/3/1).

Na podstawie art. 16 i art. 62 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych, nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. dr. hab. Teresie Kostkiewiczowej.
Poprzez nadanie tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla wielkich osiągnięć Pani Profesor, wybitnej znawczyni literatury oraz nurtów estetycznych epok dawnych, a szczególnie wieku osiemnastego, zasłużonej wychowawczyni i nauczyciela wielu pokoleń badaczy, znakomitej organizatorki badań polonistycznych, uczonej, której dzieło i życie wyrastają z dziedzictwa chrześcijańskiej Europy i służą jego pomnażaniu.


Książka "Profesor Teresa Kostkiewiczowa. Historyk literatury" (pdf)

Akademicka Kronika Filmowa (1)

Akademicka Kronika Filmowa (2)

Galeria zdjęć


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona