Doktor Honoris Causa KUL Valdas Adamkus

1 lipca 2009 r. w Lublinie odbyły się uroczyste obchody 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II włączył się w upamiętnienie tego wydarzenia nadając tytuł doktora honoris causa KUL przedstawicielom narodów litewskiego, estońskiego, ukraińskiego, polskiego, łotewskiego i białoruskiego.Rektor i Senat

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z okazji obchodów 440. rocznicy Unii Lubelskiej


1 lipca 2009 roku upływa 440 lat od podpisania wiekopomnego aktu braterstwa między Koroną Polską i Wielkim Księstwem Litewskim. Akt ten, zwany Unią Lubelską, dokonał się „dla mocniejszego spojenia wspólnej i wzajemnej miłości braterskiej i w wiecznej obronie obydwu państw”.
Głęboki sens moralny i polityczny realizm Unii Lubelskiej potwierdziły stulecia wspólnego bytowania narodów składających się na Rzeczpospolitą: Polaków, Litwinów, Rusinów, Estończyków, Łotyszy, ale też Żydów, Tatarów, Niemców i innych nacji, które znajdowały tu przestrzeń wolności, tolerancji i względnego dobrobytu, opartego na zgodzie i braterstwie.
Pamięć Unii trwa i dziś, a choć w historii tej części Europy losy naszych narodów układały się bardzo różnie, nierzadko tragicznie, popychając nawet ku bolesnym konfliktom, to duch tamtej skierowanej w przyszłość decyzji nie zaginął. I dziś łączy nas w wielkiej Europie idea solidarności w imię wspólnego dobra, wzajemności i pomocy, która jest wyzwaniem i zobowiązaniem dla jednostek i społeczeństw.
Chwała Narodom Pierwszej Rzeczypospolitej, które odważyły się być wolne i solidarne, czyli odpowiedzialne za swój los. Chwała współczesnym Narodom, które patrzą w przyszłość, nie zapominając o przeszłości, bo w niej jest nauka trwania i uczestnictwo w Dziejach Ludzkości.
Dziś przypominamy ten piękny moment z przeszłości, którą manifestują niepodległe narody: Polacy, Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Łotysze i Estończycy, aby przekazać sobie wzajemnie znak pokoju, przyjaźni i solidarności. Pragniemy czerpać nadzieję ze wspólnej przeszłości nie tyle siłą wiedzy historycznej, co przede wszystkim mocą ducha, płynącą z udziału w prawdziwym dobru, to jest w przyjaźni i współpracy.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, najstarszy uniwersytet w naszym mieście, sięgający swą pamięcią do dziejów prześwietnego Uniwersytetu Wileńskiego, pragnie włączyć się w upamiętnienie tego wydarzenia całą mocą swej tradycji i teraźniejszości, w celu umocnienia przyjaźni między narodami dawnej Rzeczypospolitej. Jako znak naszej pamięci i wdzięczności za wieki wspólnej historii pragniemy ofiarować najwyższy laur akademicki, czyli doktorat honoris causa, dostojnym przedstawicielom tych narodów - naszym Znakomitym Gościom na czele z Jego Ekscelencją Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej profesorem Lechem Kaczyńskim – które tworzyły razem z nami wspólny europejski dom i pragną kontynuować tę mądrą, choć trudną pracę.
Ofiarujemy ten doktorat w poczuciu uczestnictwa w szlachetnym akcie odnowienia historycznych więzi pomiędzy sąsiedzkimi narodami, którym Opatrzność pomogła uzyskać niepodległość i skierowała ich losy w stronę lepszej przyszłości. Tak oto rozumiemy dziś naszą misję służby Bogu i Ojczyźnie i w ten sposób pragniemy złożyć hołd odwiecznej Bożej Mądrości, Miłości i Miłosierdziu. I tak rozumiemy wezwanie naszego patrona Jana Pawła II, by służyć prawdzie i życiu, budując naszą przyszłość na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.


ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB
Rektor


Lublin, 4 czerwca 2009 r.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona