Wyciąg z protokołu nr 35 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dn. 28 czerwca 1958 r. w sprawie nadania tytułu  doktora honoris causa KUL prof. Wiktorowi Hahnowi.


Na jednomyślny wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Senat Akademicki uchwalił jednomyślnie nadanie stopnia doktora honoris causa z zakresu nauk filologicznych prof. dr Wiktorowi Hahnowi w związku z 65 rocznicą jego pracy naukowej.

 

Życiorys prof. Wiktora Hahna

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2011, godz. 14:19 - Liliana Kycia