Doktor Honoris Causa KUL Wiliam Kardynał Keeler


Wyciąg z protokołu nr 587 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 28 września 2000 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Wiliamowi Kardynałowi Keelerowi
.
 

Senat Akademicki na wniosek Rady Wydziału Teologii z dnia 11 października 1999 r. w głosowaniu tajnym większością głosów nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jego Eminencji Arcybiskupowi Metropolicie Baltimoru Wiliamowi kardynałowi Keelerowi w uznaniu niezłomnej postawy w obronie życia ludzkiego, ofiarnej działalności charytatywnej, promocji roli edukacji w kształtowaniu dojrzałej osobowości chrześcijańskiej a zwłaszcza wielkich dokonań na polu dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.

 

Życiorys Wiliama Kardynała Keelera

Laudacja (PL)


Laudatory (ANG)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona