Doktor Honoris Causa KUL Władysław Tatarkiewicz


Wyciąg z protokołu nr 336 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 7 stycznia 1976 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Władysławowi Tatarkiewiczowi
.
 

Na wniosek dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Senat Akademicki KUL - stosownie do przepisu § 42 Statutu KUL - w tajnym głosowaniu jednomyślnie zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL z dnia 11 grudnia 1975 r. o nadaniu prof. drowi. Władysławowi Tatarkiewiczowi tytułu doktora honoris causa za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii oraz za całokształt pracy twórczej dla dobra kultury polskiej.

 

Życiorys prof. Władysława Tatarkiewicza


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona