Doktor Honoris Causa KUL Zbigniew Brzeziński


Wyciąg z protokołu nr 468 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu.


Senat jednogłośnie zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Nauk Społecznych o nadaniu doktoratu honoris causa byłemu doradcy Prezydenta USA prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu za wkład w rozwój nauki oraz za zasługi dla narodu i kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie.

 

 

Fotorelacja

 

Życiorys prof. Zbigniewa Brzezińskiego

 

Przemówienie Doktora Honoris Causa


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona