Doktor Honoris Causa KUL Zenon Kardynał Grocholewski


Wyciąg z protokołu nr 567 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 24 października 1998 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu.


Senat Akademicki, na wniosek Rady Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego z dnia 30 września 1998r., uznając za wyjątkowe zasługi JE Ks. Abp. Zenona Grocholewskiego dla rozwoju nauki prawa kanonicznego, Jego wybitne osiągnięcia dla popularyzacji kultury prawnej Kościoła katolickiego w dzisiejszym świecie, wielkie znaczenie dla Kościoła Powszechnego pełnionej przez Niego posługi w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej oraz rozsławianie imienia Polski w świecie, w tajnym głosowaniu jednogłośnie nadał Ks. Abp. Zenonowi Grocholewskiemu tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Życiorys Zenona Kardynała Grocholewskiego


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona