Tytuły profesora

Anna Woźniak, 2006.

 

Witold Kołbuk, 2014.

 

Habilitacje

Witold Kołbuk: Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 1772-1914, 1993.

 

Anna Woźniak: Tradycja ruska według Aleksego Riemizowa, 1995.

 

Maria MocarzInterkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie, 2012.

Beata Siwek
: Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze, 2012.

 

Monika Sidor: Próba literackiej summy. Pisarz-prawda-historia w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna, 2017.

 

Marcin Cybulski: Spuścizna literacka i pamiętnikarska Polaków zesłanych do Imperium Rosyjskiego po powstaniu 1863 roku, 2019.

 

Doktoraty

Anna Woźniak: Podanie i legenda w systemie rosyjskiej ludowej prozy niebajkowej, 1982.

 

Witold Kołbuk: Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim w latach 1835-1875, 1984.

 

Mirosława Kawecka: Duchowość ukraińska II połowy XIX wieku w pisarstwie Iwana Neczuja-Łewyckiego, 2000.

Beata Siwek: Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” wobec problematyki dużej i małej ojczyzny, 2001.

Maria Mocarz: Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej, 2002.

Monika Grygiel: Poetycki świat wartości we wczesnej twórczości Josifa Brodskiego, 2003.

Tatiana Kołodyńska: Opis systemu ukraińskiej gwary nadsańskiej we wsi Kalników w województwie podkarpackim, 2003.

 

Andrij Saweneć: Poezja przez pryzmat przekładu. Wiersze Wisławy Szymborskiej w języku ukraińskim, 2005.

Monika Sidor: Rosja i jej duchowość w prozie emigracji rosyjskiej „pierwszej fali” (I. A. Bunin, A. M. Riemizow, I. C. Szmielow, B. K. Zajcew), 2006.

Lubomir Puszak: Metodologiczne aspekty koncepcji historyczno-literackiej Mychajła Hruszewskiego („Historia literatury ukraińskiej w 6 tomach, 9 księgach”), 2007.

Dagmara Nowacka: Język ukraińskich utworów dramatycznych pierwszej połowy XIX wieku, 2007.

 

Albert Nowacki: Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928, 2008.

 

Marta Reda: Między tekstami kultury europejskiej. Twórczość dramatyczna Łesi Ukrainki w interpretacji intertekstualnej („Kassandra”, „Oderżyma”, „Na poli krowi”, „Kaminnyj hospodar”), 2009.

 

Agnieszka Lenart: „Obcy wśród swoich”. Bohater prozy Diny Rubinej wobec problemów tożsamościowych, 2011.

 

Małgorzata Wideł: Przekaz leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski, 2011.

 

Magdalena Kawęcka: Przezwiska w języku rosyjskim i polskim w ujęciu strukturalno-semantycznym i pragmatycznym, 2011.

 

Katarzyna BabkiewiczW świecie wartości i antywartości. Rosyjskie i amerykańskie pisarstwo Wasilija Aksionowa, 2012.

 

Ewelina Jasińska-Grabowska: Terminologia prawa celnego w rosyjsko-polskim przekładzie specjalistycznym i tekstach paralelnych, 2019.

 

Joanna Kozieł: Film religijny we współczesnej kinematografii rosyjskiej. Studium kognitywno-kulturowe, 2019.

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2021, godz. 15:10 - Marcin Cybulski