Koordynator Kolegium Lingwistyki Stosowanej:

 

dr Albert Nowacki – przyjmuje w gabinecie CN-009 (Collegium Norwidianum) w środy, w godzinach 8.30-10.00.

 

 

Rada Programowa kierunku lingwistyka stosowana:

 

1. dr Albert Nowacki – przewodniczący Rady

2. dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL

3. dr hab. Beata Siwek, prof. KUL

4. dr Ewelina Jasińska-Grabowska

5. dr Magdalena Kawęcka

6. dr Tomasz Niedokos

7. dr Dagmara Nowacka

8. dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

Autor: Marcin Cybulski
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2022, godz. 17:34 - Marcin Cybulski