Koordynator Kolegium Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej:

 

dr Albert Nowacki – przyjmuje w gabinecie CN-009 (Collegium Norwidianum) w środy, w godzinach 13.00-14.30.

 

 

Rada Programowa kierunku lingwistyka stosowana (studia I stopnia):

1. dr Albert Nowacki – przewodniczący Rady

2. dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL

3. dr hab. Beata Siwek, prof. KUL

4. dr Ewelina Jasińska-Grabowska

5. dr Magdalena Kawęcka

6. dr Tomasz Niedokos

7. dr Dagmara Nowacka

8. dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

 

Rada Programowa kierunku filologia słowiańska (studia II stopnia):

1. dr Albert Nowacki – przewodniczący Rady

2. dr Joanna Kozieł

3. dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

Autor: Marcin Cybulski
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2021, godz. 11:14 - Marcin Cybulski