Koordynator kierunków filologia słowiańska i lingwistyka stosowana:

 

dr hab. Beata Siwek, prof. KUL – przyjmuje w środy od 14.00 do 15.00 w gabinecie CN-009 (Collegium Norwidianum).

 

 

Rada Programowa filologii słowiańskiej i lingwistyki stosowanej:

dr hab. Beata Siwek, prof. KUL – przewodnicząca Rady

prof. dr hab. Anna Woźniak

dr hab. Monika Sidor, prof. KUL

dr Magdalena Kawęcka

dr Albert Nowacki

dr Andrij Saweneć

dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

Autor: Marcin Cybulski
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2020, godz. 14:48 - Marcin Cybulski