Lingwistyka stosowana – studia I stopnia, rok 1:

a.nowacki_korespondencja_biznesowa_w_jezyku_ukrainskim_-_praktyczne_tlumaczenia

a.nowacki_literatura_ukrainska_-_konteksty_kulturowo-spoleczne a.nowacki_ochrona_wlasnosci_intelektualnej

a.nowacki_pnju_-_analiza_i_kompozycja_tekstu a.sadowska_pnja_komunikacja_pisemna a.sawenec_pnja_analiza_i_kompozycja_tekstu a.sawenec_realioznawstwo_krajow_angielskojezycznych

a.sawenec_ukrainsko-polskie_tlumaczenia_tekstow_prawnych b.siwek_komunikacja_miedzykulturowa_w_przekladzie_karta_przedmiotu_1 b.siwek_stylistyka_jezyka_polskiego d.nowacka_funkcjonalna_gramatyka_polsko-ukrainska d.nowacka_gramatyka_praktyczna_jezyka_ukrainskiego

d.nowacka_pnju_-_komunikacja_pisemna_2

e._jasinska-grabowska_jezyk_rosyjski_w_obsludze_transgranicznej e.banka__pnja_warsztaty_komunikacji_ustnej

e.jasinska-grabowska_jezyk_angielski_w_obsudze_transgranicznej e.parafinska_sprawnosci_zintegrowane g.maziarczyk_literatura_angielska_i_amerykanska k.lis_angielsko_polskie_tlumaczenia_tekstow_prawnych m.cybulski_odmiany_przekladu

m.cybulski_pnjr_analiza_i_kompozycja_tekstu m.cybulski_realioznawstwo_i_translatoryka m.izdebska_funkcjonalna_gramatyka_kontrastywna m.kaczmarczyk_jezyk_ukrainski_w_obsludze_transgranicznej m.kaczmarczyk_pnju_warsztaty_komunikacji_ustnej m.kaczmarczyk_terminologia_ekonomiczna m.kawecka__pnjr_komunikacja_pisemna

m.kawecka_gramatyka_praktyczna m.kawecka_wspolczesne_teorie_lingwistyczne

m.mocarz-kleindienst__funkcjonalna_gramatyka_kontrastywna

m.mocarz-kleindienst_jezykoznawstwo_i_translatoryka

m.mocarz-kleindienst_wstep-do-translatoryki_2019-20

m.mocarz_-kleindienst_ls-warsztat_pracy_tlumacza

m.sadowska__rosyjsko-polskie_tlumaczenia_tekstow_prawnych m.sidor_literatura_rosyjska_konteksty

m.widel-ignaszczak_korespondencja_biznesowa_w_jezyku_rosyjskim_-_praktyczne_tlumaczenia_cwiczenia

m.widel-ignaszczak_pnjr_warsztaty_komunikacji_ustnej m.widel_ignaszczak_terminologia_ekonomiczna_cwiczenia w.kolbuk_przedsiebiorczosc w.kolbuk_realioznawstwo_rosji_i_ukrainy_1 w.kolbuk_systemy_gospodarcze_krajow_anglojezycznych w.kolbuk_systemy_gospodarcze_krajow_bylego_zsrr

 

Lingwistyka stosowana – studia I stopnia, rok 2:

a.nowacki_korespondencja_biznesowa_w_jezyku_ukrainskim_-_praktyczne_tlumaczenia_2019-0

a.nowacki_literatura_ukrainska_-_konteksty_kulturowo-spoleczne_2019-20 a.nowacki_pnju_-_analiza_i_kompozycja_tekstu_2019-20 a.sadowska_pnja_komunikacja_pisemna_2019-20 a.sawenec_pnja_analiza_i_kompozycja_tekstu_2019-20 d.nowacka_funkcjonalna_gramatyka_polsko-ukrainska_2019-20 d.nowacka_pnju_-_komunikacja_pisemna_2_2019-20 e.banka__pnja_warsztaty_komunikacji_ustnej_2019-20 g.maziarczyk_literatura_angielska_i_amerykanska_2019-20 m.cybulski_odmiany_przekladu_2019-20 m.cybulski_pnjr_analiza_i_kompozycja_tekstu_2019-20 m.izdebska_funkcjonalna_gramatyka_kontrastywna2019-20 m.kaczmarczyk_pnju_warsztaty_komunikacji_ustnej-2019-20 m.kaczmarczyk_terminologia_ekonomiczna-2019-20 m.kawecka__pnjr_komunikacja_pisemna_2019-20 m.mocarz-kleindienst__funkcjonalna_gramatyka_kontrastywna_2019-20

m.mocarz-kleindienst_wstep-do-translatoryki_2019-20 m.sidor_literatura_rosyjska_konteksty_2019-20

m.widel-ignaszczak_pnjr_warsztaty_komunikacji_ustnej_2019-20 m.widel_ignaszczak_terminologia_ekonomiczna__2019-20 vacat_korespondencja_biznesowa_w_jezyku_angielskim-2019-20 w.kolbuk_systemy_gospodarcze_krajow_anglojezycznych_2019-20 w.kolbuk_systemy_gospodarcze_krajow_bylego_zsrr_2019-20

 

Filologia słowiańska – studia I stopnia, rok 3:

a.sawenec_pnja_ii_jezyk_specjalnosci a.wozniak_historia_literatury_rosyjskiej_xxwieku_cw a.wozniak_historia_literatury_rosyjskiej_xxwieku_w e-parafinska_pnjr_praca_z_tekstem

e.jasinska-grabowska_rosyjski_jezyk_obslugi_celnej

j.koziel_pnjr_mowienie

m.kaczmarczyk_podstawy_prawa_celnego m.kawecka_jezykoznawstwo_rosyjskie_i_ukrainskie

m.kawecka_pnjr_pisanie

m.sidor_literatura_rosyjska_i_ukrainska

 

Filologia słowiańska – studia II stopnia, rok 2:

a.sawenec__tlumaczenia_ustne_konsekutywne-2019-20-1 a.wozniak_literatura_i_kultura_rosyjska_2019-20 d.nowacka_dydaktyka_jezykow_wschodnioslowianskich

e.jasinska-grabowska_pisemne_tlumaczenie_rosyjskiej_dokumentacji_celnej_2019-20 m.cybulski_jezyk_mediow_2019-20

m.cybulski_pnjr_mowienie_2019-20 m.cybulski_tlumaczenie_turystyczne_2019_20 m.kawecka_pnjr_stylistyka_2019-20

m.mocarz-kleindienst_rosyjskie_tlumaczenie_filmowe_2019-20

m.mocarz-kleindienst_termin_w_jezyku_i_w_przekladzie_2019-20 m.sadowska_tlumaczenia_poswiadczone_2019-20

Autor: Marcin Cybulski
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2019, godz. 09:50 - Marcin Cybulski