Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich

Kierownik: dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, profesor KUL

prof. dr hab. Witold Kołbuk, profesor

dr hab. Marcin Cybulski, adiunkt

dr Ewelina Jasińska-Grabowska, asystent

dr Magdalena Kawęcka, adiunkt

dr Tatiana Kołodyńska, adiunkt

dr Joanna Kozieł, asystent

dr Dagmara Nowacka, adiunkt

dr Andrij Saweneć, adiunkt
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak, adiunkt

 

Doktoranci:

mgr Marzena Kozyra

mgr Ewelina Parafińska-Korybska

mgr Monika Sadowska

 

 

Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej

Kierownik: dr hab. Beata Siwek, profesor KUL

prof. dr hab. Anna Woźniak, profesor
dr hab. Monika Sidor, profesor KUL

dr Marta Kaczmarczyk, adiunkt

dr Albert Nowacki, asystent

  

Doktoranci:

mgr Katarzyna Wasińczuk

 

 

Sekretarz do spraw procesu kształcenia:

mgr Marta Łukasik

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2020, godz. 19:28 - Marcin Cybulski