Witold Kołbuk, Sieć sakralnych obiektów cerkiewnych w granicach współczesnej Polski, Wydawnictwo Werset, Lublin 2021.

Więcej informacji

 

Мария Опеля и др., Программа дошкольного образования согласно педагогической концепции блж. Эдмунда Бояновского, przekład Marcin Cybulski, Wydawnictwo Werset, Lublin 2021.

 

Pobierz książkę

 

 

Magdalena Kawęcka, Maria Mocarz-Kleindienst, Beata Siwek, Małgorzata Wideł-Ignaszczak (red.), Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020.

 

Więcej informacji

 

 

Magdalena Kawęcka, O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych. Studium porównawcze, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020.

 

Więcej informacji

 

 

Grigorij Marjamow, Kremlowski cenzor. Stalin ogląda filmy, przekład i opracowanie Marcin Cybulski, Wydawnictwo Werset, Lublin 2019 (data ukazania się: 2020).

Więcej informacji

 

Orest Drul, Jurij Andruchowycz, Ołeksandr Bojczenko, Worochtarium, przekład Andrij Saweneć, Warsztaty Kultury, Lublin 2019.

 

Więcej informacji

 

 

Салман Рушді, Золотий дім, przekład Andrij Saweneć, Видавництво Старого Лева, Львів 2019.

 

Więcej informacji

 

 

Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka, religijno-filozoficzna. Kulturowe zbliżenia, red. Anna Woźniak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

 

Więcej informacji

 

 

Lew Szestow, Dziennik myśli. Pochwała głupoty, przekład i opracowanie Anna Woźniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2018.

 

Więcej informacji

 

 

Jewgienij Nikołajew, Czerwony snajper. Wspomnienia z frontu wschodniego, przekład i opracowanie Marcin Cybulski, Wydawnictwo RM, Warszawa 2018.

 

Więcej informacji
 

 

Ludmiła Pawliczenko, Pani Śmierć. Najsłynniejsza snajperka frontu wschodniego, przekład, opracowanie i posłowie Marcin Cybulski, Wydawnictwo RM, Warszawa 2018.

 

Więcej informacji

 

 

Małgorzata Wideł-Ignaszczak, Przekaz leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

 

Więcej informacji
 

 

Marcin Cybulski, Proszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL, Wydawnictwo Werset, Lublin 2017.

 

 

 

 

Więcej informacji

 

 

Monika Sidor, Próba literackiej summy. Pisarz – prawda – historia w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

 

 

Więcej informacji

 

 

Monika Grygiel, Gra w wartości – aksjologiczna strategia prozy Vladimira Nabokova, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

 

 

 

 

 

Więcej informacji

 

 

Marcin Cybulski, Zygmunt Szczęsny Feliński. Pisarz i człowiek, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015.

 

Więcej informacji

 

 

Anna Woźniak, Aleksy Riemizow na rozdrożach literatury. Studia i szkice

o twórczości pisarza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

 

 

 

Więcej informacji

 

 

„Światła masz tyle w sobie…”. Ze studiów wschodniosłowiańskich. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w 85. rocznicę urodzin, red. Marta Kaczmarczyk, Albert Nowacki, Monika Sidor, Beata Siwek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

 

Więcej informacji

 

 

 

 

Marcin Cybulski, ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa, Wydawnictwo Grado, Toruń 2013.

 

Więcej informacji

 

 

Witold Kołbuk, Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

 

 

Więcej informacji

 

 

Albert Nowacki, „Myśli pod prąd”. Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

 

 

Więcej informacji

Autor: Agnieszka Lenart
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2021, godz. 20:54 - Marcin Cybulski