W roku 1989 roku, na bazie działającego od 1981 roku Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Kulturą Bizantyjsko-Słowiańską, powstał Instytut Filologii Słowiańskiej. Organizatorem wspomnianych instytucji, głównym twórcą ich programów i zadań naukowych był prof. Ryszard Łużny (1927-1998).

Od samego początku istnienia ośrodka slawistycznego w KUL prowadzono w nim badania nad historią, literaturą i językami narodów wschodniosłowiańskich – z reguły w kontekście powiązań z kulturą chrześcijańską. Mimo licznych przeszkód, do roku 1989 ośrodek slawistyczny w KUL mógł pochwalić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, organizując szereg konferencji i zebrań naukowych, których wyniki były następnie publikowane.

Jesienią 1989 roku zainicjowane zostały regularne studia na kierunku filologia słowiańska w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, zaś niemal 30 lat później, w roku 2018, powstał kierunek lingwistyka stosowana.

W ciągu 30 lat ze slawistyką w KUL związanych było kilkudziesięciu pracowników, a studia podjęło tu ponad 800 studentów. W wyniku licznych zmian organizacyjnych obecnie w Kolegium Lingwistyki Stosowanej istnieją dwie katedry:

 

  • Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich,
  • Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej.

 

Każda z nich prowadzi pracę dydaktyczną i naukową w obszarach zakreślonych swoimi nazwami.

W Kolegium Lingwistyki Stosowanej zatrudnionych jest aktualnie 17 pracowników etatowych, ponadto zajęcia prowadzą doktoranci i kilku pracowników innych wydziałów KUL.

Dotychczas studia slawistyczne w KUL ukończyło ponad 500 studentów, z których kilku po ukończeniu studiów doktoranckich zostało zatrudnionych w naszej jednostce.

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2022, godz. 11:25 - Marcin Cybulski