Wykład otwarty

 

Pracownia Ikon św. Antoniego w Lublinie, wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL, mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty „Ikonograficzne aspekty angelologii chrześcijańskiej”, który wygłosi prof. Karol Klauza.
Wydarzenie odbędzie się 18 listopada (sobota) 2023 roku o godzinie 11.00 w sali C-608.
Serdecznie zapraszamy.

Plakat

 

 

Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych

przez pracownika Kolegium Lingwistyki Stosowanej

 

Niezmiernie miło nam poinformować o uzyskaniu stopnia doktora przez p. Katarzynę Wasińczuk, absolwentkę oraz pracownika naszego kierunku.

Podstawą do nadania stopnia naukowego doktora była praca pt. Nowy dramat i (nowa) duchowość. Człowiek wobec transcendencji w dramaturgii rosyjskiej i białoruskiej XXI wieku, wysoko oceniona przez recenzentów.

Nominacja doktorska odbyła się 23 października 2023 roku.

Serdeczne gratulacje dla Pani Doktor oraz dla Pani Profesor Beaty Siwek, promotora.

Na zdjęciu (od lewej): dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL (dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL), dr Katarzyna Wasińczuk, dr hab. Beata Siwek, prof. KUL (promotor pracy doktorskiej).

 

 

Study Tours to Poland

 

Nazywam się Nataliia Tsymbalko. Studiuję równolegle na dwóch kierunkach i aktywnie uczestniczę w życiu studenckim. 

Niedawno brałam udział w projekcie, którego celem jest przybliżenie wszechstronnej wiedzy o Polsce studentom z Ukrainy i Mołdawii. Nazywa się on Study Tours to Poland (STP) i polega na organizacji wizyt studyjnych, podczas których młodzież ma okazję poznać Polskę „od środka”. Program STP wkrótce skończy 20 lat. Każda wizyta realizowana jest w różnych polskich miastach przez lokalną organizację pozarządową. Moja odbyła się w Łodzi, gdzie wizytę koordynowała Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – FERSO.

Wizyta trwa tylko 10 dni, ale przez ten czas poznałam prawie wszystkie aspekty życia społecznego, które mnie interesują: poczynając od Unii Europejskiej, samorządności, wyborów i biznesu kończąc na językach, kulturze і historii. Dzięki STP mogłam sprawdzić się w roli tłumacza, ponieważ studiuję lingwistykę stosowaną. Ponadto uzyskałam bardzo cenną wiedzę z zakresu ekonomii, która jest przydatna na moim drugim kierunku.

Z całego serca życzę Wam odwagi w poznawaniu świata w całej jego różnorodności!

P.S. „Kilka dni na uniwersytecie nie wpiszesz do CV”.

 

Мене звати Наталія Цимбалко. Я навчаюсь паралельно на двох факультетах, а щемаю активну громадську позицію у студентському житті.

Зовсім недавно я брала участь у проєкті, який має на меті наблизити різноманітні знання про Польщу студентам з України та Молдови. Називається він Study Tours to Poland (STP) і полягає на організації навчальних візитів, підчас котрих молодь має нагоду пізнати Польщу зсередини. Програмі STP невдовзі виповниться 20 років. Кожен візит проходить в іншому місті Польщі і реалізується місцевою громадською організацією. Я побувала в місті Лодзь, де візит координував Фонд освіти та розвитку громадянського суспільства – FERSO.

І хоч візит триває лише 10 днів, за цей час ми змогли дізнатися майже про всі аспекти суспільного життя, яке мене цікавить: від питань щодо Євросоюзу, самоврядування, виборів та бізнесу до мов, культури і історії. В рамках цього проєкту я також змогла себе випробувати в ролі перекладача, оскільки навчаюсь на прикладній лінгвістиці. Крім того, здобула багато цінної інформації в сфері економіки країни, адже інша моя спеціальність –  це економіка.  

Від щирого серця бажаю вам не боятись і відкривати світ у всій його різноманітності! 

P.S. «Kілька днів в університеті не запишеш в резюме».

 

 

Zebranie Koła Naukowego

 

Uprzejmie informujemy, że w środę, 25 października 2023 roku, w „LanczoManii” (Gmach Główny KUL), o godzinie 12.30 odbędzie się Zebranie Koła Naukowego Lingwistyki Stosowanej, wraz z przyjęciem w poczet Koła nowych członków.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Studentów!

 

 

Nowa publikacja

 

Z przyjemnością informujemy, że w czerwcu 2023 roku ujrzała światło dzienne publikacja, będąca pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej „Język – Media – Religia”, zorganizowanej przez Katedrę Translatoryki i Języków Słowiańskich (Wydział Nauk Humanistycznych KUL) wraz z Katedrą Nauk o Rodzinie (Wydział Teologii KUL).

Tom, wydany w serii „Teolingwistyka” (nr 19), nosi tytuł Język – Media – Religia. Konteksty Europy Środkowo-Wschodniej (red. Marcin Cybulski, Jarosław Jęczeń, Maria Mocarz-Kleindienst, Małgorzata Wideł-Ignaszczak) i został opublikowany w ramach projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tą pozycją.

Więcej informacji

 

 

Sukces naszej studentki

 

Z satysfakcją informujemy, że studentka pierwszego roku drugiego stopnia lingwistyki stosowanej KUL, p. Agata Bunevich, została zwyciężczynią VI edycji konkursu „Prawo w tłumaczeniu” (kategoria: język rosyjski), zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardzo serdecznie gratulujemy!

Link do wyników konkursu na Facebooku.

 

 

Dzień Wyszywanki

 

W ramach tradycyjnego święta, które ustanowiono na cześć podstawowego elementu ludowego stroju ukraińskiego – wyszywanki, serdecznie zapraszamy na spotkanie, organizowane przez studentów I, II, III oraz IV roku lingwistyki stosowanej, na którym odbędą się warsztaty z haftowania, warsztaty taneczne oraz muzyka na żywo.

Wydarzenie odbędzie się 18 maja (czwartek) o godzinie 10.00 w sali CTW-408.

Plakat

 

 

Zawód tłumacza przysięgłego

 

Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich KUL oraz Katedra Języka Niderlandzkiego KUL serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych studentów na spotkanie dotyczące specyfiki zawodu tłumacza przysięgłego.

Wydarzenie odbędzie się 10 maja (środa) 2023 roku o godzinie 11.30 w sali CTW-113.

Plakat

 

 

Wykład otwarty

Pracownia Ikon św. Antoniego w Lublinie, wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL, mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty „Kanoniczne ikony maryjne. Teologiczna wymowa znaków”, który wygłosi prof. Karol Klauza.
Wydarzenie odbędzie się 25 marca (sobota) 2023 roku o godzinie 11.00 w sali CTW-202.

Serdecznie zapraszamy.

Plakat

 

 

Nowa publikacja

 

Z satysfakcją informujemy, że nakładem Wydawnictwa KUL opublikowana została monografia wieloautorska Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Konteksty literackie, kulturowe i życie społeczno-polityczne.

Publikacja pod redakcją pracowników Katedry Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej KUL jest pokłosiem konferencji naukowej pod tytułem „Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Kultura, literatura, życie polityczne”, które to wydarzenie odbyło się 27 i 28 maja 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą pozycją.

Więcej informacji

 

Pobierz fragment

 

 

Nowa publikacja

 

Z dumą i radością prezentujemy monografię wieloautorską pod tytułem Umysł otwarty. Historia – kultura – społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Kołbukowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin.

Książka, opublikowana nakładem Wydawnictwa KUL, jest wyrazem szacunku i wdzięczności dla Pana Profesora, który z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II związany jest już niemal od półwiecza.

Bardzo gorąco zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tą pasjonującą pozycją, którą dla Czcigodnego Jubilata przygotowali jego współpracownicy, przyjaciele i koledzy.

Więcej informacji

 

Pobierz fragment

 

 

Wykład otwarty

 

Pracownia Ikon św. Antoniego w Lublinie, wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL, ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty „Uobecnienie w ikonie. Uwagi dla ikonopisów”, który wygłosi prof. Karol Klauza.

Wydarzenie odbędzie się 23 kwietnia (sobota) 2022 roku o godzinie 12.00 w sali GG-246.

Rezerwacja miejsc: stowarzyszenieaip@gmail.com

Serdecznie zapraszamy.

Plakat

 

 

Potrzebna pomoc

 

Szanowni Studenci!

Poszukujemy osób dwujęzycznych, posługujących się płynnie językami polskim i ukraińskim, do obsługi specjalnej infolinii dla Ukraińców.

Osoby chętne do wolontariatu, w charakterze operatora tej infolinii, prosimy o zarejestrowanie się w formularzu dla wolontariuszy:

 

https://bit.ly/Zgloszenie_lubelska_grupa_wolontariacka

 

Prosimy również o zaznaczenie w formularzu:

 • Jakie posiadasz umiejętności –> Mogę tłumaczyć na ukraiński/rosyjski.
 • Jaki rodzaj pracy Cię interesuje –> Praca w Lublinie (z dopiskiem INFOLINIA).
 • W jakich dniach i godzinach są Państwo w stanie zaoferować swoją pomoc.

 

 

Nowa publikacja

 

Uprzejmie informujemy, że właśnie ukazała się książka naukowa pod tytułem Игры и забавы. Основано на заметках блаженного Эдмунда Бояновского autorstwa s. dr hab. Marii Opieli, prof. KUL, której przekładu na język rosyjski dokonał pracownik Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich – dr hab. Marcin Cybulski.

Monografia funkcjonuje w ramach otwartego dostępu, tak więc serdecznie zachęcamy wszystkich do lektury.

 

Pobierz książkę

 

 

Spotkanie Koła Naukowego Lingwistyki Stosowanej

 

Studenci Koła Naukowego Lingwistyki Stosowanej zapraszają na spotkanie poświęcone istocie i przebiegowi Świętej Liturgii w Cerkwi prawosławnej.

W ramach ciekawostek podane zostaną fakty związane ze świętami prawosławnymi.

Do spotkania można dołączyć 20 grudnia 2021 roku od godziny 20.00 poprzez aplikację „Teams”:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a434303c80e324225a4fea583bc39b598%40thread.tacv2/1639766858988?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%22565fc91f-3a1d-40c5-9efc-05bc5c10624b%22%7d

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Szanowni Studenci!

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w Forum Filmowym, które odbędzie się 24 listopada 2021 roku na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Moskwie.

Do wydarzenia dołączyć można będzie (po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej projektu: http://mpgu.su/pedagogicheskij-kinoforum/) poprzez komunikator ZOOM (https://us02web.zoom.us/j/82725209859), zaś transmisja na żywo dostępna będzie pod adresem: https://youtu.be/J7Eo5xlwEIw.

Program Forum Filmowego

 

 

Ważne informacje dla Pracowników i Studentów

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustaleniami Rady Programowej Kolegium Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej, od 15 listopada 2021 roku zajęcia na kierunku lingwistyka stosowana będą się odbywały w następującym formacie:
ćwiczenia, warsztaty, lektoraty języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą w trybie stacjonarnym, zaś seminaria i konwersatoria odbywać się będą online.

 

 

Nowe publikacje

 

Z przyjemnością przedstawiamy książkę dr Eweliny Jasińskiej-Grabowskiej pt. Terminologia prawa celnego w rosyjsko-polskim przekładzie specjalistycznym i tekstach paralelnych.

Monografia, będąca pokłosiem pracy doktorskiej pani doktor, opublikowana została nakładem Wydawnictwa KUL, a jej zasadnicza koncepcja skupia się na aspekcie językowym terminologii związanej z jedną z dziedzin prawa, a mianowicie z prawem celnym.

Przedmiotem książki stała się szczegółowa analiza przekładu rosyjskich terminów z zakresu prawa celnego, z uwzględnieniem tekstu przekładu i tekstów paralelnych, prowadząca do ustalenia ich polskich ekwiwalentów oraz do wyciągnięcia wniosków ogólnych na temat przekładu terminologii w badanym zakresie.

Serdecznie zachęcamy do lektury.

Link do publikacji

 

Informacje szczegółowe

 

Z dumą i satysfakcją informujemy także o pojawieniu się monografii Sieć sakralnych obiektów cerkiewnych w granicach współczesnej Polski autorstwa profesora Witolda Kołbuka.

Zasadniczym celem książki stała się potrzeba odtworzenia dziejów wschodniochrześcijańskich obiektów o charakterze sakralnym na terytorium dzisiejszej Polski jako śladu istnienia wielokulturowości – w tym także konfesyjnej.

Autorowi serdecznie gratulujemy, zaś wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury.

Więcej informacji

 

Informacje dla Studentów I roku lingwistyki stosowanej

 

Szanowni Państwo Studenci pierwszego roku kierunku lingwistyka stosowana,

uprzejmie informujemy, że spotkania organizacyjne 1 października 2021 roku (piątek) odbędą się w następującym porządku:

 • godzina 10.30, sala GG-110A, studenci I roku studiów I stopnia, których nazwiska zaczynają się na literę od A do Ł;
 • godzina 11.45, sala GG-110A, studenci I roku studiów I stopnia, których nazwiska zaczynają się na literę od M do Z;
 • godzina 13.00, sala GG-110A, wszyscy studenci I roku studiów II stopnia.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Sympozjum dla Nauczycieli i Wykładowców

Języka Rosyjskiego Jako Obcego

 

Miło nam poinformować, że 18 września 2021 roku na KUL odbędzie się II Sympozjum dla Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego Jako Obcego, zorganizowane przy wsparciu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Wykłady wygłoszą i warsztaty przeprowadzą specjaliści w zakresie dydaktyki. Podobnie jak w ubiegłym roku, liczymy na równie owocne spotkanie.

Więcej informacji udzielamy pod adresem stowarzyszenieaip@gmail.com.

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL

 

Plakat

 

 

Nowa publikacja

 

Z satysfakcją informujemy, że nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się monografia wieloautorska (red. Magdalena Kawęcka, Maria Mocarz-Kleindienst, Beata Siwek, Małgorzata Wideł-Ignaszczak) pod tytułem Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku.

Publikacja stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 30 i 31 maja 2019 roku w Lublinie, a zorganizowana została w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia powstania Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do lektury.

 

Więcej informacji

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na przekład literacki z języka rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego

 

Z radością informujemy, że Konkurs na przekład literacki z języka rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego, zorganizowany przez Katedrę Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, został rozstrzygnięty.

Na konkurs wpłynęło łącznie 27 prac, które zostały ocenione przez Komisję Konkursową w składzie: prof. dr hab. Anna Woźniak (przewodnicząca), dr hab. Monika Sidor, prof. KUL, dr Marta Kaczmarczyk, dr Natalia Rusiecka, dr Andrij Saweneć.

 

Laureaci konkursu:

I miejsce:

Agata Świergiel z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za tłumaczenie z języka białoruskiego

 

II miejsce:

Katarzyna Fiszer z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za tłumaczenie z języka ukraińskiego

 

III miejsce (ex aequo):

Ewa Depta z Uniwersytetu Warszawskiego za tłumaczenie z języka rosyjskiego

Joanna Chomczuk z II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce za tłumaczenie z języka białoruskiego

 

Wyróżnienia:

Oksana Bakunowicz z Uniwersytetu Warszawskiego za tłumaczenie z języka ukraińskiego

Zofia Dziubicka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za tłumaczenie z języka rosyjskiego

Julianna Masalska z II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce za tłumaczenie z języka białoruskiego

 

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych oraz dyplomy dla wszystkich uczestników zostaną przesłane pocztą.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!

 

 

Nasze gratulacje

 

Z radością informujemy, że studentka 2. roku lingwistyki stosowanej KUL – p. Agata Bunevich – przeszła do finału XVII Międzynarodowej Olimpiady z Języka Rosyjskiego, zorganizowanej przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!

Link do wydarzenia

 

Z dumą informujemy, że student 3. roku lingwistyki stosowanej KUL – p. Patryk Hyjek – zajął 1. miejsce w IV edycji konkursu „Prawo w tłumaczeniu” (język rosyjski), zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Panie Patryku, proszę przyjąć nasze najserdeczniejsze gratulacje!

Link do wydarzenia

 

 

Wyniki konkursu „O modzie na wschodzie”

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL zorganizowało konkurs „O modzie na wschodzie”, skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. Zadanie polegało na nagraniu filmiku, w którym uczestnicy w języku rosyjskim opiszą przygotowany przez siebie strój inspirowany szeroko pojętym wschodem.

Wpłynęło do nas siedem zgłoszeń; wszystkie prace oglądaliśmy z wielką przyjemnością – pomysłowość młodzieży nie ma granic. Rozpiętość inspiracji także była szeroka: od mitologii słowiańskiej po stalkerów i bikiniarzy.

Jury w składzie członków Stowarzyszenia i pracowników Kolegium Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej KUL przedstawia laureatów:

 

I miejsce ex aequo:

Paulina Rawska: „Matrioszka”

Szymon Papiewski i Adrian Pawłowski: „Stalker”

 

II miejsce:

Maria Możdżeń: „Mokosz”

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

 

Nowa publikacja

 

Z satysfakcją informujemy, iż właśnie ujrzała światło dzienne niezwykle cenna pozycja naukowa autorstwa między innymi s. dr hab. Marii Opieli, prof. KUL, której przekładu na język rosyjski dokonał pracownik Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich – dr hab. Marcin Cybulski.

Publikacja pod tytułem Программа дошкольного образования согласно педагогической концепции блж. Эдмунда Бояновского poświęcona została problematyce wychowania dzieci w wieku przedszkolnym w duchu katolickiej koncepcji błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

Monografia funkcjonuje w ramach otwartego dostępu, tak więc gorąco zachęcamy wszystkich do lektury.

 

Pobierz książkę

 

 

Zaproszenie na spotkanie

 

Koło Naukowe Filologii Słowiańskiej i Lingwistyki Stosowanej KUL pragnie serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie z Panią Aliną Kusainową – pochodzącą z Kazachstanu absolwentką naszej Uczelni.

Na spotkaniu Pani Alina przedstawi prezentację na temat swojego kraju oraz opowie o niektórych z jego tradycji.

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 17.30 na platformie „MS Teams” i prowadzone będzie w języku rosyjskim.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a434303c80e324225a4fea583bc39b598%40thread.tacv2/1618255476544?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%22565fc91f-3a1d-40c5-9efc-05bc5c10624b%22%7d

Gorąco zapraszamy wszystkich  Studentów i Pracowników.

 

 

Konkurs przekładowy

 

Uprzejmie informujemy, że Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogłosiła

I edycję konkursu na przekład utworu literackiego z języka rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego.

Do udziału w Konkursie mogą przystąpić uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci szkół wyższych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przetłumaczenie i  nadesłanie tekstu przekładu jednego wybranego utworu na adres mailowy: przeklad@kul.lublin.pl wraz z formularzem zgłoszeniowym (zał. 1), pisemnym potwierdzeniem zgody na udział w Konkursie (zał. 2 – osoby pełnoletnie, zał. 3 – osoby niepełnoletnie)  oraz podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 4).

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2021 roku.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy pod adresem: przeklad@kul.lublin.pl

 

Plakat

Regulamin konkursu

Wykaz tekstów do tłumaczenia

Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2. Zgoda

Zał. 3. Zgoda rodzica

Zał. 4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Koło Naukowe Studentów Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej informuje studentów lingwistyki stosowanej oraz innych kierunków,

że 22.03.2021 (poniedziałek) o godzinie 1900 za pośrednictwem platformy

Microsoft Teams odbędzie się WALNE ZEBRANIE,

w czasie którego zostanie wybrany nowy zarząd organizacji.

 

Kod do zespołu KNSSiLS na platformie Teams: f8g8a51

 

Zarząd KNSSiLS

 

 

Konkurs „O modzie na wschodzie”

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL organizuje konkurs na film o modzie (konkursowe konwencje stylistyczne: rosyjski folklor, mitologia słowiańska, na balu u cara, Rosja Radziecka, bikiniarze, stalkerzy).

Do konkursu zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, a także uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych proponowaną tematyką.

 

Plakat

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Zawiadomienie

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że od 1 marca 2021 roku Sekretariat do spraw Procesu Kształcenia dla kierunku lingwistyka stosowana znajduje się w gabinecie GG-148 w Gmachu Głównym KUL.

Numer telefonu oraz adres e-mail p. sekretarz ds. kształcenia mgr Marty Łukasik pozostają bez zmian.

 

 

Obrady Okrągłego Stołu dydaktyków rusycystów

 

Szanowni Państwo! 

W tym roku w semestrze letnim rozpoczynają się cykliczne spotkania dydaktyków rusycystów czterech uniwersytetów, których organizatorami są: 

 

 • dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich KUL
 • dr Katarzyna Kordas-Shaginyan, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Dydaktyki
 • dr Katarzyna Martyniuk, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Dydaktyki
 • dr Justyna Deczewska, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Języków Obcych
 • dr Zoja Kuca, Uniwersytet Łódzki, Instytut Rusycystyki, Zakład Przekładu i Dydaktyki

 

Pierwsze spotkanie dydaktyków rusycystów odbędzie się 26 marca 2021 roku o godzinie 17.00 na platformie „MS Teams”.

Dyskusje pierwszego spotkania będą skupiały się wokół rozgrzewki językowej przeprowadzonej w warunkach zdalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące formatu planowanych obrad dostępne są u organizatorów.

 

Kontakt: 

dr M. Wideł-Ignaszczak: malgorzata.widel-ignaszczak[at]kul.pl

dr K. Kordas-Shaginyan: katarzyna.kordas[at]uwr.edu.pl

dr K. Martyniuk: katarzyna.martyniuk[at]uwr.edu.pl

dr Zoja Kuca: zoja.kuca[at]uni.lodz.pl 

dr Justyna Deczewska: justynadeczewska[at]uw.edu.pl

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tą problematyką do dołączenia do spotkania.

 

 

Ważny komunikat

 

Uprzejmie informujemy Państwa Studentów i Pracowników Kolegium Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej, że stosownie do Zarządzenia Rektora KUL z 21 stycznia 2021 roku (nr ROP-0101-10/21) w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wszystkie zajęcia na kierunku lingwistyka stosowana  odbywać się będą w formie zdalnej.

 

 

Zapoznaj się z kulturą Rosji

 

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Kuźmy Minina w Niżnym Nowogrodzie (Rosja) zaprasza studentów zainteresowanych kulturą rosyjską do udziału w cyklu webinariów organizowanych w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego «Культура и образование России» („Kultura i edukacja w Rosji”). Kształcenie obejmuje 72 godziny, a po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Jest to wyjątkowa okazja do bliższego zapoznania się z kulturą ważnego historycznie regionu Rosji, doskonalenia swoich sprawności językowych, a także kontaktu ze studentami reprezentującymi różne ośrodki naukowe (z Białorusi, Polski, Serbii, Rosji i Węgier).

Serdecznie zapraszamy!

Koordynator programu: dr hab. Monika Sidor, prof. KUL (e-mail: monika.sidor@kul.pl)

 

 

Nowa publikacja

 

Uprzejmie informujemy, że nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka pracownika Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich – dr Magdaleny Kawęckiej – pod tytułem O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych. Studium porównawcze.

Autorce serdecznie gratulujemy, zaś czytelników zapraszamy do lektury.

 

Więcej informacji

 

 

Ważna informacja

 

Od 20 października wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunku lingwistyka stosowana prowadzone są w trybie zdalnym według obowiązującego rozkładu zajęć.

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

 

Rok akademicki 2020/2021 tradycyjnie rozpocznie się 1 października (czwartek) Mszą Świętą w Kościele Akademickim o godzinie 9.00. Będzie ona również transmitowana online. Następnie rozpoczną się zajęcia dydaktyczne według planów zajęć dla poszczególnych kierunków i lat studiów.

 

Organizacja rozpoczęcia roku akademickiego dla studentów 1. roku lingwistyki stosowanej

 

Regulamin nauczania w trybie zdalnym

na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w KUL zasadami bezpieczeństwa: link

 

 

OPIEKUNOWIE LAT W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021:

 

Lingwistyka stosowana (studia I stopnia)

1 rok – dr Dagmara Nowacka (e-mail: dagfryz@kul.pl)

2 rok – dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak (e-mail: malgorzata.widel-ignaszczak@kul.pl)

3 rok – dr Andrij Saweneć (e-mail: sawenec@kul.pl)

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z opiekunami poszczególnych lat.

Uprzejmie informujemy, iż rozkłady zajęć dla poszczególnych kierunków znajdują się na stronie kierunku w menu po prawej stronie.

 

 

Organizacja zajęć w semestrze zimowym

roku akademickiego 2020/2021

 

Szanowni Pracownicy i Studenci filologii słowiańskiej i lingwistyki stosowanej!

 

Poniżej w plikach pdf znajduje się wykaz zajęć na kierunkach filologia słowiańska i lingwistyka stosowana w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 z podziałem na tryby stacjonarny i zdalny.

 

Filologia słowiańska

(studia II stopnia)

Tryb kształcenia

Lingwistyka stosowana

(studia I stopnia)

Tryb kształcenia

 

 

Zaproszenie na webinarium na temat zdalnego nauczania

 

22 września o godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie online ze Stephanie Moore z University of New Mexico na temat nauczania zdalnego na poziomie uniwersyteckim pt. „Strategies for Effective Online Learning: Interaction, Feedback and Assessment”.

Prosimy o rejestrację na stronie: https://forms.gle/m53x9kmZFkqinMUS6 do poniedziałku 21 września do godziny 12:00. Osoby zarejestrowane otrzymają link do wydarzenia na platformie „ZOOM” mailem zwrotnym.

Liczba miejsc ograniczona.

 

 

Sympozjum dla Nauczycieli i Wykładowców

Języka Rosyjskiego Jako Obcego

 

Uprzejmie informujemy, że 19 września bieżącego roku, pod auspicjami Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL, odbędzie się Sympozjum dla Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego Jako Obcego.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

 

Plakat

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

„Ukraina na sportowo”

Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną rozstrzygnięty

 

Już po raz dziewiąty nasz kierunek zorganizował konkurs dla uczniów szkół średnich na najlepszą prezentację multimedialną poświęconą Ukrainie. Pomimo pandemicznych warunków temat tegorocznych zmagań „Ukraina na sportowo” przyciągnął dużą liczbę uczniów, reprezentujących różne typy szkół średnich. Wśród uczestników tegorocznej edycji, obok „stałych bywalców”, pojawiły się też nowe twarze, dobrze zapowiadających się „zawodników”.

Lista laureatów:

1. Radosław Poszytek i Tomasz Marek (I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie)

2. Bartłomiej Płoszaj i Maciej Radek (II LO im. K. K. Baczyńskiego w Świdniku)

   Anna Pędziwiatr (ZS Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika w Biłgoraju)

3. Wiktoria Buda (I LO im. Wł. Broniewskiego w Świdniku)

    Piotr Przybylski (I LO im. T. Kościuszki we Włodawie)

Wyróżnienia:

1. Bartosz Wereszczyński (I LO im. T. Kościuszki we Włodawie)

2. Aleksandra Kolbuch (ZS Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika w Biłgoraju)

3. Szymon Różański (ZS Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika w Biłgoraju)

4. Maja Mucha (ZS Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika w Biłgoraju)

 

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom gratulujemy!

 

Media o konkursie „Ukraina na sportowo”

 

 

Konkurs Słowiański Pakiet – ogłoszenie wyników

 

Z radością informujemy, że konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL oraz Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej KUL został rozstrzygnięty.

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników było zaprojektowanie nadruku na torbę – projekt miał nawiązywać do kultury krajów wschodniosłowiańskich.

Oto laureaci:

 

I miejsceMaria Możdżeń

 

II miejsce ex aequoMaja Felczak, Martyna Uba, Zofia Fabrowska

 

Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Nowa publikacja

 

Z satysfakcją informujemy, iż w tym trudnym dla wszystkich okresie ukazała się jedna z najważniejszych książek poświęconych radzieckiej kinematografii lat 1924-1953 pod tytułem Kremlowski cenzor. Stalin ogląda filmy autorstwa Grigorija Marjamowa.

Przekładu i opracowania tej pozycji dokonał dr hab. Marcin Cybulski z Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich, Notę o autorze zaś sporządziła mgr Ewelina Parafińska-Korybska – doktorantka tej samej katedry.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tą pasjonującą publikacją.

Więcej informacji

 

Szanowni Państwo!

 

Poniżej przedstawiamy treść komunikatu Pani Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w związku z zaistniałą w ostatnim czasie sytuacją spowodowaną przez wirusa SARS-CoV-2.

W komunikacie znajdą Państwo ogólne informacje na temat funkcjonowania Wydziału w ramach ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, a także harmonogram pracy kierownictwa i komórek administracyjnych Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

 

KOMUNIKAT PANI DZIEKAN

 

Aktualizacja:

Uprzejmie informujemy, że zawarte w Komunikacie terminy dyżurów zostały anulowane do odwołania.

 

 

Słowiański Pakiet

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL oraz Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej organizują konkurs na grafikę nawiązującą do kultury wschodniosłowiańskiej.

Do konkursu zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, a także uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy interesują się problematyką kultury Słowiańszczyzny Wschodniej.

 

Więcej informacji

 

Regulamin

 

Regulamin z edytowalnymi załącznikami

 

 

Konkurs Wiedzy o Rosji

 

Mamy przyjemność poinformować, że 20 kwietnia (poniedziałek) 2020 roku odbędzie się organizowany przez kierunki filologia słowiańska i lingwistyka stosowana KUL IX Konkurs Wiedzy o Rosji (Język – Kultura – Historia – Realia). 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie uczniów szkół średnich, którym nieobce są zagadnienia związane z językiem rosyjskim i kulturą Rosji.

Do zobaczenia w gościnnych murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Informacje o Konkursie

 

Regulamin

 

Tezy konkursowe

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Spotkanie opłatkowe

 

Gorąco zapraszamy wszystkich Pracowników i Studentów na spotkanie opłatkowe filologii słowiańskiej i lingwistyki stosowanej, które odbędzie się 19 grudnia (czwartek) 2019 roku o godzinie 18.00 w sali C-324 (Collegium Jana Pawła II).

 

 

 

Słowiańskie Andrzejki 2019

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów i Pracowników na Andrzejki słowiańskie.

Spotkanie, połączone z projekcją dwóch krótkometrażowych filmów Leonida Gajdaja (Pies Barbos i niezykły cross; Bimbrownicy), odbędzie się 28 listopada (czwartek) 2019 roku o godzinie 17.30 w sali CTW-56.

 

Plakat

 

 

Rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020

 

Uprzejmie informujemy, że 1 października 2019 roku, na mocy postanowienia Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych, zajęcia dla studentów 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz 2. roku studiów II stopnia rozpoczną się o godzinie 15.50, zgodnie z rozkładem zajęć dla poszczególnych kierunków.

 

 

Spotkanie studentów I roku lingwistyki stosowanej z opiekunem roku

 

Szanowni Państwo Studenci,

uprzejmie informujemy, iż spotkanie I roku lingwistyki stosowanej z opiekunką roku (p. dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak) odbędzie się 1 października (wtorek) 2019 roku o godzinie 14.00 w sali GG-47 (parter Gmachu Głównego KUL).

 

 

Nowe publikacje

 

Z dumą informujemy, iż w przekładzie pracownika naszego Instytutu, dr. Andrija Sawenecia, ukazały się właśnie dwie pozycje książkowe:

 

Orest Drul, Jurij Andruchowycz, Ołeksandr Bojczenko, Worochtarium, Warsztaty Kultury, Lublin 2019 (tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski):

 

Więcej informacji

 

oraz:

 

Салман Рушді, Золотий дім, Видавництво Старого Лева, Львів 2019 (tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński):

 

Więcej informacji

Tłumaczowi składamy najserdeczniejsze gratulacje!

 

 

Lingwistyka stosowana – nabór na rok akademicki 2019/2020

 

Serdecznie zapraszamy absolwentów szkół średnich do rejestracji na studia na kierunku lingwistyka stosowana w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL.

 

Plakat

Opis kierunku

Prezentacja (Power Point)

 

 

Przedwakacyjne spotkanie filmowe

 

Gorąco zapraszamy wszystkich na ostatni w tym roku akademickim pokaz filmowy. 27 czerwca (czwartek) 2019 roku o godzinie 16.00 w sali CTW-217 wyświetlimy oscarowy film Moskwa nie wierzy łzom (1979) w reżyserii Władimira Mieńszowa.

Po projekcji zapraszamy także na skromny poczęstunek, wieńczący rok akademicki 2018/2019.

 

Plakat

 

 

Nowa publikacja

 

Z satysfakcją informujemy, iż właśnie ujrzała światło monografia wieloautorska pt. Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka, religijno-filozoficzna. Kulturowe zbliżenia, pod redakcją profesor Anny Woźniak – kierownik Katedry Literatury Rosyjskiej w naszym Instytucie.

 

Niniejsza monografia zbiorowa jest czwartą edycją artykułów i studiów naukowych nad kulturą, literaturą i problematyką religijno-filozoficzną środowisk emigracyjnych Rosjan, Ukraińców i Białorusinów. Książka wpisuje się w polskie badania emigrantologiczne oraz gromadzi prace poruszające główne zjawiska i procesy, jakie zachodziły w kręgach emigracji wschodniosłowiańskiej, zwłaszcza II połowy XX wieku w wielu centrach emigracyjnych, m.in. w Paryżu czy Nowym Jorku.

 

Okładka

Strona poświęcona publikacji

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

z okazji jubileuszu Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska

przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku (Jubileusz 30-lecia Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL)”.

Konferencja odbędzie się w dniach 30-31 maja (czwartek-piątek) 2019 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Plakat

Strona konferencji

Program

Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny o naszej konferencji

 

 

Spotkanie filmowe

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów, Pracowników i miłośników kina na nasze kolejne spotkanie z cyklu „30 filmów na 30-lecie Instytutu Filologii Słowiańskiej”.

W czwartek (23 maja) 2019 roku o godzinie 16.00 w sali CN-106 zaprezentujemy Metro (2013) – przebój kinowy w reżyserii Antona Miegierdiczewa.

Film zostanie wyświetlony w oryginalnej wersji językowej z napisami w języku polskim.

 

Plakat

 

 

Konkurs Wiedzy o Rosji

 

Uprzejmie informujemy, że 22 marca (piątek) 2019 roku o godzinie 10.00 w sali CTW-113 odbędzie się organizowany przez nasz Instytut VIII Konkurs Wiedzy o Rosji (Język – Kultura – Historia – Realia). W ramach tego wydarzenia, oprócz zmagań uczniów z materią języka i kultury Rosji, będziemy mieli okazję zapoznać się z prezentacjami p. dr Anny Pado - doświadczonego dydaktyka nauczania języka rosyjskiego, oraz p. mgr Eweliny Parafińskiej - doktorantki w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL.

Serdecznie zapraszamy.

 

Więcej informacji

 

 

Spotkanie filmowe

 

Gorąco zapraszamy Studentów, Wykładowców i wszystkich entuzjastów dobrego kina na kolejny pokaz z cyklu „30 filmów na 30-lecie Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL”.

Tym razem zaprezentujemy Lato (2018) w reżyserii Kiriłła Sieriebriennikowa – film muzyczno-biograficzny o legendzie radzieckiego rocka Wiktorze Coju – liderze grupy Kino i postaci ikonicznej dla undergroundowej kultury muzycznej późnego ZSRR.

Projekcję rozpoczynamy 21 marca (czwartek) 2019 roku o godzinie 17.30

w sali CN-106.

Film zostanie wyświetlony z napisami w języku polskim.

 

Plakat

 

 

Konkurs „Czytamy prozę rosyjską”

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników słowa do wzięcia udziału w organizowanym przez Katedrę Literatury Rosyjskiej IFS KUL konkursie „Czytamy prozę rosyjską”.

Konkurs, który odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku, adresujemy do studentów wszystkich roczników filologii rosyjskiej, ukraińskiej i lingwistyki stosowanej, na zgłoszenia zaś czekamy do 25 marca 2019 roku.

 

Informacje o konkursie

Formularz zgłoszenia

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku (Jubileusz 30-lecia Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL)”.

Konferencja odbędzie się w dniach 30-31 maja 2019 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na zgłoszenia zaś czekamy do 31 marca 2019 roku.

 

Strona konferencji

Zaproszenie (pdf)

Rejestracja uczestników

Formularz zgłoszenia (doc)

 

 

Spotkanie filmowe

 

Serdecznie zapraszamy Studentów, Wykładowców, a także wszystkich miłośników X Muzy na kolejne spotkanie filmowe z cyklu „30 filmów na 30-lecie Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL”.

W najbliższy czwartek (10 stycznia 2019 roku) o godzinie 17.30 w sali CN-106 wyświetlimy komedię Choinki (2010) w reżyserii Timura Biekmambietowa (film z napisami w języku polskim).

Projekcję poprzedzi wstęp, który zaprezentuje Pani Dyrektor Instytutu, dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL.

 

Plakat

 

 

Spotkanie opłatkowe w Instytucie Filologii Słowiańskiej

 

W imieniu Koła Naukowego Studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL gorąco zapraszamy wszystkich Studentów, Pracowników i Przyjaciół naszego Instytutu na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 18 grudnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w sali CTW-56.

Plakat

 

 

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dla pracownika naszego Instytutu

 

Z satysfakcją informujemy, że pracownik Katedry Literatury Rosyjskiej – dr hab. Monika Sidor – za wybitne osiągnięcia naukowe na polu humanistyki została uhonorowana Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia.

Szanowna Pani Profesor,

proszę przyjąć nasze najserdeczniejsze gratulacje!

 

Na zdjęciu: dr hab. Monika Sidor i minister Jarosław Gowin

(źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

autor: Przemysław Blechman)

 

 

Nowa publikacja

 

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem Towarzystwa Naukowego KUL ukazały się publikacje Lwa Szestowa pt. Dziennik myśli oraz Pochwała głupoty w przekładzie i opracowaniu prof. dr hab. Anny Woźniak – kierownik Katedry Literatury Rosyjskiej w naszym Instytucie.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy, zaś wszystkich zachęcamy do zapoznania się z tą zajmującą pozycją.

 

Więcej informacji

Spis treści

 

 

Jubileusz Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL

 

Szanowni Państwo!

W roku akademickim 2018/2019 Instytut Filologii Słowiańskiej KUL obchodzi 30. rocznicę swojego powstania. W związku z tym uroczystym wydarzeniem chcemy już teraz rozpocząć świętowanie daty tak ważnej dla wszystkich Studentów, Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół naszego Instytutu. Zapraszamy zatem na cykl spotkań „30 filmów na 30-lecie Instytutu”. Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 17.30 w sali CTW-113, zaś po projekcji filmu IWAN WASILJEWICZ ZMIENIA ZAWÓD (film zostanie wyświetlony z polskimi napisami) zapraszamy na skromny poczęstunek do sali CTW-56.

 

Plakat

 

 

Nowa publikacja

 

Nakładem warszawskiego Wydawnictwa RM ukazała się właśnie książka Jewgienija Nikołajewa pt. Czerwony snajper. Wspomnienia z frontu wschodniego w przekładzie i opracowaniu naszego kolegi – pracownika Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich – Marcina Cybulskiego.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

 

Więcej informacji

 

 

Wizyta dziekana Wydziału Filologicznego Czarnomorskiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina) w Instytucie Filologii Słowiańskiej

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pracowników i Studentów na cykl wykładów prof. dr. hab. Aleksandra Pronkiewicza, dziekana Wydziału Filologicznego Czarnomorskiego Uniwersytetu Narodowego – hispanisty, krytyka literackiego i filmoznawcy.

 

Plakat

 

 

 

 

 

Archiwum AKTUALNOŚCI

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2023, godz. 20:08 - Marcin Cybulski