3-letnie studia I stopnia w Instytucie Socjologii KUL (stacjonarne)

  • odzwierciedlają współczesne tendencje w nauce i praktyce Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne
  • są prowadzone w oparciu o europejski programie studiów Career Guidance and Human Resource Management.
  • są zgodne z ECTS (European Community Course Credit Transfer System)

Studia na kierunku Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne skierowane są do osób zainteresowanych pracą w instytucjach rynku pracy oraz w organizacjach i podmiotach gospodarczych świadczących usługi HR. W związku z tym studia mają charakter interdyscyplinarny w ramach nauk społecznych. Integrują w sobie wiedzę, umiejętności i kompetencje z obszaru socjologii, psychologii, nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz elementów prawa krajowego i międzynarodowego.

 

Celem tych studiów jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych pozwalających rozwiązywać problemy związane z wyborem ścieżek kariery oraz rozwojem własnym osób w perspektywie całego życia.

 

Absolwenci zyskają kompetencje konieczne do doradztwa kariery i doradztwa personalnego, diagnozy i oceny ryzyka, szkolenia przyszłych doradców, doradztwa demograficznego, rozwoju kariery, zmian organizacyjnych, doradztwa w poszukiwaniu pracy i przekwalifikowania zawodowego, prawa pracy na poziomie krajowym i europejskim oraz ponadnarodowego doradztwa kariery i doradztwa personalnego.

 

Program studiów, wzbogacony o dwie specjalności*, skupia się na aktualnych innowacjach w edukacji i przygotowaniu zawodowym doradcy kariery i opiekuna rozwoju personalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2021, godz. 11:58 - Tomasz Peciakowski