Studia podyplomowe w zakresie

doradztwa zawodowego

  

Cel Studiów

Studia przygotowują do wykonywania zawodu:

 

  • nauczyciel-doradca zawodowy w szkołach lub innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty
  • doradca zawodowy w instytucjach rynku pracy

 

Wykładowcy

Studia realizowane są we współpracy ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród wykładowców zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i praktycy wdrażający nowoczesne rozwiązania w poradnictwie zawodowym – są to m.in.: prof. Augustyn Bańka, prof. Adam Biela, prof. Wojciech Otrębski, dr hab. Stanisława Tucholska, dr Małgorzata Artymiak, dr Dorota Rynkowska, dr Bohdan Rożnowski, dr Michał Wiechetek, dr Renata Walczak, mgr Mirosław Górczyński, mgr Alicja Łukaszewicz, mgr Anna Wierzchowska-Szymanek, mgr Jacek Brzeziński, mgr Sylwia Pakulniewicz-Błońska, mgr Wojciech Kreft.

 

Program Studiów

Program zawiera m.in. takie przedmioty, jak: style pracy doradczej, zarządzanie zmianą i rozwój kariery własnej doradcy, zagadnienia doradztwa wobec osób niepełnosprawnych, wypalenie zawodowe w pracy doradczej, metodyka, organizacja świadczenia usług doradztwa zawodowego, budowanie ścieżek karier i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku pracy, wykorzystanie technologii informatycznych w poradnictwie zawodowym, multimedia i nowoczesne programy komputerowe w warsztacie pracy doradcy.

 

Adresaci

Osoby posiadające wykształcenie wyższe

 

Kryteria przyjęcia

Udokumentowane ukończenie studiów wyższych

Wypełniony kwestionariusz osobowy

 

Kwalifikacje

Uzyskiwane przez osobę kwalifikacje są zgodne z wymogami ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

System prowadzenia zajęć

weekendowy

 

Liczba semestrów: 3

 

Opłata za semestr: 1400 PLN

 

do wydruku

 

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2013, godz. 10:08 - Agata Błachnio