Moduł Doradztwo zawodowe

 

Celem modułu jest przygotowanie studentów psychologii do specyficznych wymagań pracy doradcy zawodowej. W trakcie zajęć objętych modułem zostanie zaaplikowana wiedza z psychologii do specyficznej aktywności zawodowej związanej z pomocą oferowaną ludziom w sytuacji trudnej (poradnictwo psychologiczne).

Studentom wybierającym moduł dostarczona zostanie wiedza na temat specyficznych problemów z którymi spotyka się doradca zawodowy (wybór zawodu, planowanie kariery, tranzycie zawodowe, wychodzenie z bezrobocia). Student zostanie zapoznany również z technikami diagnostycznymi doradztwa zawodowego (zainteresowań zawodowych, uzdolnień, dojrzałości do kariery zawodowej itp.) oraz przygotuje do prowadzenia rozmowy doradczej oraz stosowania innych narzędzi udzielania pomocy psychologicznej klientom. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych, którzy badają zjawiska związane z kierowaniem karierą zawodową (Bohdan Rożnowski) oraz mają doświadczenie w praktyce doradczej (Grzegorz Kida,  Małgorzata Artymiak)

Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w następujących miejscach: Urzędy Pracy, Centra Informacji i Planowania Kariery, Placówki szkolno-wychowawcze, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Organizacje Pozarządowe świadczące pomoc osobom w szczególnej sytuacji na rynku pracy, Agencje zatrudnienia, Akademickie Biura Karier, Odziały Rekonwersji MON.

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2017, godz. 10:52 - Karol Goral