2013

 • Ogólnopolska konferencja naukowa "e-polonistyka 3" (11-12 kwietnia 2013 r.) zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL we współpracy z Wydawnictwami Pedagogicznymi i Szkolnymi, uczestnictwo.
 • Polonistyczna e-konferencja WSiP: Jaką maturę z języka polskiego zapowiada nowa podstawa programowa? Warszawa, 22.04.2013r., uczestnictwo.
 • Otwarte seminarium doktoranckie: Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania, Kazimierz Dolny 25.06.2013 r., uczestnictwo.

2012

 • Udział w 10-11 maja 2012 w międzynarodowej konferencji naukowej Dziecko i książka w świecie mediów organizowaną przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ. Wygłoszony referat: Czytelnik, nawigator, podróżnik? Młody odbiorca literackich hipertekstów.
 • Udział w konferencji Humor jako wartość w języku, literaturze, edukacji i kulturze, zorganizowanej przez Zakład Edukacji Polonistycznej i innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 24-25 września 2012 r. w Lublinie. Wygłoszony referat: Chcą czytać wiedźmina! Humor w powieściach Andrzeja Sapkowskiego jako czynnik motywujący młodzież do czytania książek.
 • Udział w konferencji naukowej Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej Lublin19-20 listopada 2012 r. zorganizowanej przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL. Wygłoszony referat: Język polski z papieżem. Trzy homilie Jana Pawła II czytane z młodzieżą.
 • Udział w międzynarodowej konferencji naukowej Wyczytać świat. Międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży  Katowice 22-23 listopada 2012 r. zorganizowanej przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wygłoszony referat: Wielokulturowość w polskiej literaturze najnowszej jako przedmiot  kształcenia polonistycznego na etapie liceum.

   

2011

 • Udział w konferencji naukowej Gender. Płeć w języku, kulturze i edukacji. Organizowanej przez UMCS w Lublinie w dniach 26-27 września 2011 r. Wygłoszony referat: Kobiecość i męskość w polskiej literaturze najnowszej jako przedmiot refleksji na lekcjiach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej.
 • Ogólnopolskie Seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” nt. Doświadczenie lektury. Krytyka literacka i dydaktyka literatury wobec nowego odbiorcy i wyzwań interpretacji. Diagnozy i wnioski dla edukacji szkolnej (Kraków, 7-8 grudnia 2011r.) - uczestnictwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konferencje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2013, godz. 21:33 - Aleksandra Dziak