Studia z
filologii polskiej

(1997-2001)


Wydział Filologiczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie
Magister filologii
polskiej

(2001)


na podstawie pracy: Współczesna polszczyzna administracyjna, pisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga.

Kwalifikacyjne studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
(2004-2006)


Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Tytuł pedagoga
(2006)
uzyskany na podstawie pracy: Studium indywidualnego przypadku- ucznia kl.VI z obniżoną sprawnością percepcyjno-motoryczną i upośledzeniem intelektualnym w stopniu znacznym.


Nauczyciel mianowany; egzaminator egzaminu maturalnego z j.polskiego
(2006)


 
Studia doktoranckie
(2007-)


Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

Doktor nauk humanistycznych

(2011)

na podstawie pracy Sposoby funkcjonowania polskiej literatury najnowszej w szkole ponadgimnazjalnej w latach 1989-2009 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); promotor: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL); recenzenci: dr hab. Krzysztof Biedrzycki (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Józef Fert (KUL).

.

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2011, godz. 09:31 - Aleksandra Dziak