2013

  • Czytelnik, nawigator, podróżnik? Młody odbiorca literackich hipertekstów, w: Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia, red. M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 2013, s. 28-50.

 

 

 

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2014, godz. 22:42 - Agata Poręba