2019

  • Open lecture “The John Paul II Catholic University of Lublin as a place of researching on Jewish culture, history and literature” (Gordon Collage of Education, Haifa 26.05.2019).
  • Wykład otwarty „Wpływ judaizmu i kultury żydowskiej na polską literaturę” (Instytut Polski, Tel Awiw 05.07.2019) .
  • Seminary “(Re)Memory of the Shoah. Different Worlds of Existence”. (Bar Ilan University, Ramat Gan 11.09.2019), paper: “The main trends and problems in Polish newest literature (after 2000) in the context of the Shoah”.
  • Konferencja naukowa „Dydaktyka polonistyczna i jej nauki” (Uniwersytet Śląski, Katowice 9-10.10.2019), referat: „Co poloniści (w świetle najnowszych badań historycznych) muszą wiedzieć o Zagładzie?”.
  • IV Kongres dydaktyki polonistycznej „Lekcje POLSKI(ego) – praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 20-23.11.2019), referat: „Nauczanie o Zagładzie w Polsce i Izraelu. Komparatystyka pamięci”.
  • XXIX Ogólnopolska konferencja filmoznawcza „Klasyka dzisiaj. Rola kanonu kulturowego w kinie współczesnym i edukacji” (Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń; Radziejowice 8-11.11.2019) Referat: Szkolne (post)kanony.

 

 

 Konferencje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2019, godz. 07:12 - Agnieszka Karczewska