2018

  • Międzynarodowa konferencja „Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa” (Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Lublin 14-15.09.2018); referat: „Topika judajska a topika Zagłady w najnowszej literaturze polskiej. Wstępne rozpoznania”; kierownik konferencji;
  • Konferencja naukowa „O niepodległości ekumenicznie – wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej” (Instytut Ekumeniczny KUL, Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL; Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL; Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 5-6.11.2018); kierownik konferencji.
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Polscy Żydzi dla Niepodległej (1918–1939)” (Instytut Ekumeniczny KUL, Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL; Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL; Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS; Zakład Historii i Kultury Żydów URz; Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 20-21.11.2018); referat: Żydzi polscy w Armii II RP na podstawie opowiadania „Profile i drobiazgi żołnierskie” Adolfa Rudnickiego, kierownik konferencji.

 

 

 

 

 Konferencje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2019, godz. 15:18 - Agnieszka Karczewska