1. Nagroda Specjalna Ministra Edukacji Narodowej w roku 1996 za redagowanie kwartalnika „Scriptores Scholarum”.
 2. Nagroda australijskiej Fundacji „POLCUL” (wyróżnienie im. Krystyny i Bolesława Singlerów) w roku 1997 za wydawanie i redagowanie kwartalnika „Scriptores Scholarum”.
 3. Jednoroczne stypendium w Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies (1993/1994) – Program „Tempus” (nie wykorzystane z powodu choroby).
 4. Siedmiomiesięczne stypendium badawcze w University of Notre Dame (USA) przyznane przez Fulbright Foundation (listopad 2002 - czerwiec 2003)
 5. Nagroda zespołowa I stopnia Rektora KUL za znaczące zaangażowanie społeczne w II Lubelski Festiwal Nauki (2005 r.)
 6. Dwumiesięczne stypendium badawcze w Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii w ramach projektu Polish Contemporary Literature as a Place of Dialogue Between Cultures and Religions (One Example of Polish-Jewish and Christian-Jewish Dialogue (lipiec-sierpień 2006 r.)
 7. Dwutygodniowe stypendium w ramach programu Socrates-Erasmus w Instytucie Slawistyki Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii (14-25.05.2007).
 8. Miesięczne stypendium badawcze w Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii w ramach projektu Visualization and verbalization in Bruno Schulz's Arts (czerwiec 2007 r.)
 9. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za uzyskanie najwyższej spośród pracowników Wydziału Nauk Humanistycznych liczby punktów Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.
 10. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (legitymacja nr 138775).
 11. Nagroda „Chroniąc Pamięć” (2015)  Funduszu Michaela Traisona dla Polski, Jewish Community Centre w Krakowie, Hotel Eden oraz Żydowskiego Muzeum Galicji w Krakowie.
 12. Stypendium w ramach programu Erasmus+ (Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 „Mobilność”) w Departamento di Lingue e Letterature Straniere. Universita’ Degli Studi di Milano (Włochy) (21-30.05.2016 r.). Poprowadzenie 10 godzin zajęć dydaktycznych - cykl wykładów w języku angielskim na temat literatury polsko-żydowskiej.

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2016, godz. 23:47 - Agnieszka Karczewska