Recenzje doktorskie:

 1. Magdalena Marzec, Miłość jako kategoria nadrzędna w kształtowaniu świata wartości gimnazjalistów na lekcjach języka polskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2007 r.); promotor: dr hab. Roman Doktór, prof. KUL.
 2. Aneta Krasińska, Literatura wysokoartystyczna i popularna we współczesnej teorii dydaktycznej i w praktyce polonistycznej (Uniwersytet Łódzki, 2007 r.); promotor: dr hab. Barbara Bogołębska, prof. UŁ.
 3. Karolina Famulska, Polacy, Żydzi, Izraelczycy. Problem tożsamości w literaturze polskiej w Izraelu (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2008 r.); promotor: dr hab. Bogdan Burdziej, prof. UAM.
 4. Łukasz Garbal, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza - dzieło w działaniu (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008 r.); promotor: prof. dr hab. Józef Fert.
 5. Agnieszka Roesler, Bohater tajemniczy w powieściach końca XX wieku (P. Huelle, A. Libera, S. Chwin) (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2008 r.); promotor: prof. dr hab. Ewa Jaskółowa.
 6. Anna Woźniakowska „Ludzka strona opowieści”. Lucjan Wolanowski: życie, twórczość, recepcja (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2010 r.); promotor: prof. dr hab. Dariusz Rott.
 7. Sylwia Kuraś, Szkoła otwarta na dialog kultur. Proza Isaaca Bashevisa Singera na lekcjach języka polskiego (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011 r.); promotor: prof. dr hab. Ewa Jaskółowa. 
 8. Agnieszka Machnik, Teksty Jana Pawła II. Problematyka – recepcja – obecność w polonistycznym kanonie lektur szkolnych (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011 r.) promotor: prof. dr hab. Dariusz Rott.
 9. Dorota Teresa Sikora, Hipertekstowa organizacja tekstu literackiego (Uniwersytet Wrocławski, 2011); promotor: prof. dr hab. Stanisław Bereś.
 10. Miłosz Hrycek, Tematyka żydowska na łamach polskojęzycznych dzienników łódzkich okresu międzywojennego (Uniwersytet Łódzki, 2011 r.); promotor: prof. dr hab. Barbara Bogołębska.
 11. Michał Żmuda, Gry cyfrowe jako palimpsesty tradycji literackiej (Uniwersytet Rzeszowski, 2018); promotor: prof. dr hab. Jolanta Pasterska.

 

Recenzje habilitacyjne:

 1. Beata Gromadzka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010 r.); zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
 2. Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski, 2016 r.); zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

 

Recenzje profesorskie:

 1. Maria Jędrychowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2010 r.); zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
 2. Zofia Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2014 r.); zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
 3. Adam Regiewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017 r.); zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 
 4. Andrzej Fabianowski (Uniwersytet Warszawski, 2018 r.); zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 
 5. Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki, 2019 r.); zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 

 

Uczestnictwo w przewodach:

 1. Agnieszka Jagodzińska (Uniwersytet Wrocławski, 2018 r.); przewodniczący komisji; zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
 2. Dorota Karkut (Uniwersytet Rzeszowski, 2018 r.); członek komisji, zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2020, godz. 21:07 - Sławomir Żurek